Euroopa angerjas tuleb võtta looduskaitse alla

Riigikogule
Vabariigi Valitsusele
Kliimaministeeriumile
Regionaalministeeriumile
Keskkonnaametile

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts teevad ettepaneku võtta Euroopa angerjas Eestis looduskaitse alla.

Tegemist on globaalselt kriitilises seisundis liigiga, kes on kantud Eesti Punasesse Nimestikku. Kriitilise väljasuremisohu tõttu on angerjas 2013. aastal lisatud Washingtoni konventsiooni ehk CITES-i lisadesse. Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu on soovitanud eri riikide teadlaste arvamusele toetudes igasuguse angerjapüük peatada. Euroopa Komisjon on leidnud, et angerjate taasasustamine on kasutu tegevus.

Eelnevale toetudes teeme ettepanekud:

  • Võtta Euroopa angerjas looduskaitse alla
  • Keelustada angerjate kasvandustes kasvatamine (sisuliselt nuumamine, sest angerjas kasvandustes ei paljune)  
  • Lõpetada angerjate ümberasustamine Peipsi vesikonda
  • Keelustada angerjate püük ning angerjate ja angerjatest valmistatud toodete müük Eesti aladel

Alla kirjutanud:
Loomus MTÜ
Eesti Loomakaitse Selts

LISAPealtnägija 25.10.2023 https://etv.err.ee/1609130441/pealtnagija
Kaduva maailma lävel – “Euroopa angerjast” – https://youtu.be/tddsJIhinhU?si=62PfGFV4r-sv63dO