Euroopa Komisjon hakkab tegelema eluskarja pikamaatranspordi küsimusega

Üleeuroopaline kampaania eluskarja pikamaatranspordi peatamiseks, mida Eestis aitas läbi viia MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus, kogus enam kui miljoni Euroopa kodaniku, sh üle 2500 Eesti kodaniku toetusallkirja. Eilsel allkirjade üleandmisel lubas Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis seada põllumajandusloomade transpordiküsimus oma päevakorras prioriteetide hulka.

Allkirjade üleandmine Brüsselis, 21.09.17. Foto: François de Ribaucourt

Kohtumisel allkirjakampaania läbi viinud loomakaitseorganisatsioonidega loodi loomade heaolu käsitleva ELi platvormi raames eluskarja transpordile pühendatud allrühm, mille ülesandeks on muuta kehtivat põllumajandusloomade pikamaatranspordi süsteemi ja regulatsioone ning seada eesmärgiks ebahumaanse kaubavahetusviisi asendamine alternatiividega.

“Komisjoni tunnustus loomade heaolu parandamisele pikamaatranspordil annab kinnitust, et tunneli lõpus paistab valgus. Ajal, mil pikamaatranspodi olukord muutub üha kriitilisemaks ja transport eelkõige kolmandate riikide suunas kasvab, on komisjoni avatus teemaga tegeleda väga tervitatav,” ütles Eurogroup for Animals tegevjuht Reineke Hameleers.

Flaami loomade heaolu minister Ben Weyts, kes andis eile ametlikult volinik Andriukaitisele üle kogutud miljon allkirja kinnitas, et just tänu pikamaatranspordi lõpetamise kampaaniale on loomade heaolu taaskord euroliidus päevakorras. “Teaduslikult on tõestatud, et loomade pikamaaveol on negatiivne mõju nii loomade tervisele kui ka heaolule,” teatas Weyts. Tema sõnul tuleb üles ehitada uus strateegia, et lõpetada elusloomade pikamaatransport ja asendada see lihakehade ning lihatoodete transportimisega.

ELi liikmesriikide tasemel on Austria, Belgia, Taani, Saksamaa, Holland ja Rootsi loonud loomade heaolule pühendatud liidu, mis kutsub üles Euroopa Komisjoni oluliselt lühendama eluskarja pikamaaveo vahemaid ning parandama pikamaaveo tingimusi.

FOTOD allkirjade üleandmisest Brüsselis (21.09.2017), autor François de Ribaucourt: https://www.flickr.com/photos/eurogroupforanimals/sets/72157689378616885

 

Lisateave:

Francesca Porta, Programme Officer, Farm animals, Eurogroup for Animals, Email: f.porta@eurogroupforanimals.org, Tel: +32 2 740 08 28

Lucy Mathieson, Communications Officer, Eurogroup for Animals, Email: l.mathieson@eurogroupforanimals.org, Tel: +32 2 740 08 25

Eurogroup for Animals on 2003. aastal loodud Euroopa Liidu juures tegutsev lobiorganisatsioon, mille peakorter on Brüsselis. Eurogroupis üle 50 liikme 24 ELi riigist. Eestit esidnav MTÜ Loomus sai organisatsiooni likmeks 13. juunil 2017. Eurogroupi eesmärk on edendada loomade heaolu läbi seadusandluse, olles sealjuures tugevaks ja tõhusaks Euroopa võrgustikuks.

Eurogroup for Animalsi käimasolev üleeuroopaline kampaania “Stop the Trucks” keskendus eluskarja pikamaatranspordile. Kampaania käigus kutsuti otsuste tegijaid, kaasaarvatud Eesti maaeluministrit üles vähendama ja seejärel lõpetama elusloomade pikamaavedu.
http://www.eurogroupforanimals.org

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.