Euroopa Parlamendis arutati metsloomade kasutamist tsirkustes

Läinud sügisel andis üle-euroopaline lobigrupp Eurogroup for Animals (EfA), mille liige on ka Loomus, Euroopa parlamendile üle 1 000 000 allkirjaga petitsiooni. Petitsiooniga kutsutakse üles keelustama metsloomade kasutamine tsirkustes üle Euroopa Liidu (EL). 16. detsembril oli parlamendis arutlusel suuliselt vastatav küsimus: “Kas Euroopa Komisjon kavatseb ELis keelustada metsloomade kasutamise tsirkustes vähendamaks looduslike liikidega kaubitsemise ohtu; ohtu rahvatervisele; tagamaks julgeolekut ähvardavate riskide vähendamist ühetaoliselt kõigis liikmesriikides; aitamaks jõustada riiklikke piiranguid enamikus liikmesriikides, kus juba sellised piirangud kohaldatud?”

Kuigi komisjon väidab, et EL-i tasandil ei saa metsloomade kasutamist tsirkustes reguleerida, toetavad keeldu paljud parlamendiliikmed sõltumata poliitilistest eelistustest ja liikmesriigist. Sõna võtnud parlamendiliikmed rõhutasid vajadust kuulata oma kodanikke, kellest väga suur osa, lausa 68% ei poolda metsloomade kasutamist tsirkuses. Lisaks sellele toetuks otsus ka teadusele: metsloomad tsirkuses ei ole ohtlik ja julm mitte ainult loomade endi suhtes, vaid kujutavad ohtu ka inimestele ja soodustavad nendega ebaseaduslikku kauplemist.

Üle-euroopalist keeldu toetab ka EfA liige Loomus ning kogus seetõttu ka ise petitsioonile allkirju. Tänu Loomuse ning Loomusega liitunud liikumise Loomade Nimel pikaajalisele ja edukale tööle on metsloomade kasutamine meelelahutuslikel eesmärkidel Eestis keelustatud alates 2018. aasta juunist. Kuid samasugused tsirkused tegutsevad edasi riikides, kus see veel lubatud on. Loomade kannatused tsirkustes on tohutud ja südant murdvad olenemata sellest, kas nad on Eestis või mujal. Ka sel sügisel oli Eestis liikvel rändtsirkus, kus reklaamiti muuhulgas tiigerpüütonit, kelle kasutamine meelelahutuses on Eestis keelustatud. Seega on oluline suur pilt, milles järgmise sammuna keelustada metsloomade kasutamine tsirkustes üle terve Euroopa Liidu.

Metsloomade kasutamine tsirkustes ei ole keelustatud Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias. Tšehhis, Soomes ja Ungaris on kehtestatud piirangud vaid teatud metsloomaliikide kasutamisele.