Euroopa Parlament toetab loomatööstuses puuride kasutamise lõpetamist

Eile, 10. juunil liikus Euroopa Liit sammu lähemale puuride kasutamise lõpetamisele loomatööstuses, sest Euroopa Parlament võttis vastu otsuse keelustada põllumajandusloomade pidamine puuris ning nõuab Euroopa Komisjonil keelustada puurid 2027. aastaks.

Euroopa Parlament võttis otsuse keelustada põllumajandusloomade puuris pidamine vastu ülekaaluka häälteenamusega: 558 parlamendiliiget hääletas poolt, 37 hääletas vastu ja 85 jäi erapooletuks. Keeld sai teoks tänu üleeuroopalisele kodanikualgatusele “End the Cage Age” ehk „Lõpp puuriajale”, millele andis allkirja 1,4 miljonit inimest üle Euroopa.

Kodanikualgatusele aitas allkirju koguda üle 170 organisatsiooni üle Euroopa, sealhulgas loomade eestkoste organisatsioon Loomus. “Puuride keelustamine Euroopa Liidus on suur samm loomasõbralikuma maailma poole, kuid mitte lõppeesmärk, vaid oluline vahevõit, mistõttu toetame rahvusvahelist algatust “End the Cage Age”. Tänu sellele saame vähendada loomade kannatusi puurides, kuid paraku pole loomatööstus ilma loomade kannatusteta siiski võimalik,” selgitas Loomuse juhatuse liige Annaliisa Post.

Vastuvõetud otsusega nõuab Euroopa Parlament, et Euroopa Komisjon vaataks üle ajale jalgu jäänud Euroopa Liidu direktiivi põllumajandusloomade kohta, et järk-järgult lõpetada põllumajandusloomade puurides pidamine. Igal aastal kasvatakse üle Euroopa puurides enam kui 300 miljonit põllumajanduslooma, näiteks sigu, kanu, küülikuid ja vasikaid. Kuna puuris on enamasti kitsad, ei saa loomad neis vabalt liikuda.

Lisaks kutsus Euroopa Parlament Komisjoni üles astuma samme, et keelustada partide ja hanede sundtoitmine foie gras’ tootmiseks.