Haid on ookeani tervisele hädavajalikud

Igal aastal tapetakse 63 kuni 273 miljonit haid ja paljud hailiigid on maailmas järjest ohustatumad.[1] Maailmas jahitakse haisid nende liha ja maksaõli pärast, kuid suurimaks ohuks on endiselt uimede lõikamine. Hai populatsiooni järsul vähenemisel kogu maailmas on tõsised tagajärjed, sest paljud haid on tippkiskjad, kes mängivad mere tervisliku ja toimiva ökosüsteemina hoidmises olulist rolli. 

Võimalus muutusteks

Sea Shepherdi tegevjuht Alex Cornelissen alustas ‘Stop Finning — Stop the Trade’ Euroopa kodanikualgatusele allkirjade kogumist 1. veebruaril 2020. Meil on vaid üks aasta, et koguda kokku üks miljoni EL-i kodaniku allkirja ja sellepärast kutsume kõiki Sea Shepherd toetajaid Euroopa Liidus ühinema ja aitama meil see number võimsalt ületada. Saadame selge sõnumi EL-i parlamendile, et on aeg muutusteks!

EL-i seaduseid tuleb tugevdada

Nõudes “EL-is haiuimede kaubanduse, sh impordi, ekspordi ja transiidi lõpetamist muul moel kui loomulikul viisil haide kehade küljes,” aitavad kodanikud tugevdada EL-i juriidilist raamistikku. Kui see ettevõtmine õnnestub, saab Euroopa Komisjon otsustada pakkuda välja uued seadused selle eesmärgi saavutamiseks.[2]

Praegused seadused pole piisavad

Sellised uued seadused oleksid suur samm edasi praegusest EL-i õiguslikust raamistikust, mis nõuab alates 2013. aastast kõikidelt EL-i alustelt, et uimed oleksid hai karkasside küljes kuni sadamas mahalaadimiseni. Pärast seda võib uimed eemaldada ja neid kõikjal maailmas müüa. Kuigi see on suur edasiminek varasematest EL-i seadustest[3], lubab see siiski uimedega Euroopas kaubelda ja EL-i kalastajatel toita suurt nõudlust haiuimesupi järele Aasias.

Nõuame haiuimekaubanduse keelustamist Euroopas!