I kvartali annetuste kokkuvõte, 2023

Esimene kvartal oli kirju ja töökas nagu ikka. Aga selles on õnneks meile toeks meie tublid toetajad. Aga kuidas jagunesid Loomuse sissetulekud, toetused ja annetused 2023. aasta esimeses kvartalis, vaata siit:

Annetused jagunesid järgmiselt:

  • Püsiannetused: 4638.1 eurot ehk 61.39% annetustest
  • Ühekordne annetused: 2414.58 eurot ehk 31.96% annetustest
  • Tulumaksu tagastus: 502.1 ehk 6.65% annetustest

Siinkohal tooksime välja, et suurimad annetused olid 984.58 eurot ühelt meie regulaarselt toetajalt ning kaks 500 eurost annetust, millest üks oli suunatud julmusevaba moešõu korraldamiseks. Kui me need annetused kõrvale jätame, siis oli keskmine ühekordne annetus 19 eurot. Keskmine püsiannetus oli I kvartalis 9,95 eurot.

Aitäh kõigile, kes oma annetustega Loomust toetavad! Oleme teile üüratult tänulikud!

Loomus järgib oma töös ka annetuste kogumise head tava ning meie majandusaasta aruannetega saab tutvuda meie kodulehel.

Esimeses kvartalis saime mitu projektitoetust. Neist oluliseimad on: