Ilutulestiku mõju looduslikule linnustikule on pikaajaline

Artikli tõlkis Loomuse liige Siiri Sünd
Uuringu käigus jälgiti hanede käitumist GPS-i abil enne ja pärast aastavahetust, mis näitas muutusi käitumises, mis püsisid ka pärast ilutulestiku lõppu.

Uuringus on jälgitud looduslikku linnustikku kolmes Euroopa riigis, et uurida ilutulestiku pikaajalist mõju. Rahvusvaheline teadlaste rühm jälgis Saksamaal, Taanis ja Madalmaades kolme nädala jooksul aastavahetuse ajal arktilisi rändhanesid GPSi abil, saades seni kõige üksikasjalikuma ülevaate sellest, kuidas looduslik linnustik ilutulestikule reageerib. 347 hane liikumisandmed näitasid, et aastavahetuse öösel jätavad linnud järsku oma magamiskohad ja lendavad uutele aladele, mis asuvad inimasulatest kaugemal. Häiritud linnud puhkasid kaks tundi vähem ja lendasid kaugemale, mõnikord kuni 500 kilomeetrit ilma peatumata, võrreldes öödega, kus ilutulestikku ei lastud. Ebatavaline käitumine ei lõppenud pidustustega. Kõikidel uuritud päevadel pärast aastavahetust veetsid haned rohkem aega toitu otsides ega pöördunud kordagi tagasi oma algsetesse magamiskohtadesse. Max Plancki loomakäitumise instituudi ja Madalmaade ökoloogiainstituudi teadlaste juhitud uuring on avaldatud ajakirjas Conservation Letters.

Igal aastal lastakse uue aasta vastuvõtmiseks kogu maailmas ilutulestikku. See öine valguse, värvide ja helide vaatemäng on nauditav inimestele, kuid mitte loomadele. Nagu igaüks, kellel on lemmikloom, teab, et valjude paukude, ereda valguse ja suitsu kombinatsioon võib loomades tekitada hirmu ja meeltesegadust.

Lääne-Euroopa riikides suurendab aastavahetusega kaasnevaid häireid meelelahutusliku ilutulestiku kättesaadavus, mida avalikkusel on lubatud osta ja süüdata teatud arvu tundide jooksul enne ja pärast südaööd. Need suurendavad häire ulatust oluliselt, kuna sel juhul pole tegemist vaid mõne üksiku avaliku ilutulestikuga, vaid neid jagub kõikjale.

Viimase kümne aasta jooksul on Euroopas tehtud uuringuid, mis on hakanud paljastama ilutulestiku negatiivset mõju looduslikule linnustikule. 2011. aasta uuringus kasutati ilmaradarit, et näidata, et tuhanded linnud Madalmaades tõusid aastavahetuse südaööl õhku, kui ilutulestik algas. Kuid uuringud ei ole veel andnud selget pilti sellest, kas ilutulestik muudab olulisi käitumisviise, näiteks söömist ja magamist, ning kas linnud suudavad pärast vahetut häirimist taastuda.

GPS-jälgimisseadmetega haned

Teadlaste rühm on GPS-jälgimisseadmeid kasutades esmakordselt kvantifitseerinud laiaulatusliku aastavahetuse ilutulestiku mõju üksikute lindude käitumisele. Kaheksa järjestikuse aasta jooksul koguti 347 isendi GPS-seadmete teavet 12 päeva enne ja 12 päeva pärast aastavahetust, kusjuures iga isendit jälgiti keskmiselt kaks aastat.

Neli uuritud liiki olid suur-laukhani, valgepõsk-lagle, lühinokk-hani ja rabahani. Nad kõik on arktilised rändliigid, kes veedavad talve Põhja-Saksamaal, Taanis ja Madalmaades, kus nad puhkavad ja toituvad. Uuringu tulemused näitavad aga, et kõigi liikide talvitumiskäitumine muutub märkimisväärselt seoses ilutulestikuga. Tavaliselt pöördusid haned mitmeks ööks sama veekogu juurde tagasi, puhkasid pinnal ja liikusid väga vähe, säästes seega olulist energiat. Kuid aastavahetuse öösel, kui süüdati ilutulestik, lahkusid haned sagedamini oma magamiskohtadest, lendasid keskmiselt 5–16 km kaugemale ja 40–150 m kõrgemale kui eelnevatel öödel.

„On šokeeriv näha, kui palju kaugemale linnud lendavad öödel, kui lastakse ilutulestikku, võrreldes teiste öödega,“ ütleb MPI-AB teadur ja uuringu esimene autor Andrea Kölzsch. „Mõned isendid lendasid ühe öö jooksul sadu kilomeetreid, läbides vahemaid, mida nad tavaliselt lendavad ainult rände ajal.“

Õhku sattunud tahked osakesed

Paralleelselt mõõtis töörühm magamiskohtade lähedal õhus olevaid tahkeid osakesi, leides, et nende hulk kasvas aastavahetusel kuni 650 protsenti kõigis uuritud kohtades. „Leiame, et linnud lahkuvad oma magamiskohtadest ja valivad inimestest kaugemal asuvaid ja madalama tahkete osakeste hulgaga kohti, mis viitab tugevalt sellele, et nad püüavad ilutulestiku eest põgeneda,“ ütleb Kölzsch.

Lisaks otsesele reaktsioonile ilutulestikule otsisid linnud 12 päeva jooksul pärast aastavahetust toitu 10 protsenti rohkem ja liikusid vähem. „Tõenäoliselt kompenseerivad linnud ilutulestiku öösel kulutatud lisaenergiat,“ ütleb Madalmaade ökoloogiainstituudi vanemteadur ja uuringu lõppautor Bart Nolet.

Uuringu viimasel aastal pakuti meeskonnale ainulaadset võimalust kontrollida ilutulestiku mõju. 2020/2021. aasta pandeemia liikumispiirangud tõid kaasa laialdase ilutulestiku keelustamise ja häiringute taseme olulise vähenemise. Sellele vaatamata oli kahel neljast haneliigist suurenenud lennuaktiivsuse, -vahemaa ja -kõrguse mõju aastavahetusel siiski olemas.

„See viitab sellele, et isegi väike kogus ilutulestikku muudab hanede käitumist viisil, mis võib vähendada nende ellujäämisvõimalusi, vähemalt karmidel talvedel,“ ütleb Nolet. „Selleks, et pakkuda lindudele turvalist ruumi, tuleks meelelahutuslike ilutulestike kasutamine keelata rahvusparkide, linnukaitsealade ja muude oluliste lindude puhkekohtade läheduses.“

Allikas: www.mpg.de/19528005/1121-ornr-fireworks-have-long-lasting-effects-on-wild-birds-987453-x