Katseloomade aretusasutus mõisteti süüdi loomade väärkohtlemises

23. jaanuaril avaldas Itaalia Berscia kohus esimese astme kohtuotsuse kuulsa Green Hilli kaasuse osas, mis mõistis süüdi tegevjuhi Rondoti (1 aasta ja 6 kuud), direktori Bravi (1 aasta ja kompensatsioonikulud) ja majasisese veterinaari Graziosi (1 aasta ja 6 kuud) loomadevastases julmuses, loomade väärkohtlemises ja tapmises, mis leidsid aset mitme aasta jooksul Green Hilli nimelises hagijate aretusasutuses. Tegemist on olulise võiduga ja näidiskaristusega, mis on tähendusrikkaks verstapostiks loomade õiguste kaitsmisel loomkatsete valdkonnas.556120_10150713019599077_1792757796_n

Green Hill on Itaalias asuv hagijate aretusasutus, mille eesmärgiks on teostada loomkatseid. Kuni 2012. aastani pakkus see tööstusfarm testimislaboreid üle kogu Euroopa, omades spetsiaalselt loomkatseteks aretatud hagijad. 2012. aasta juulis võõrandas Brescia riigiprokurör Green Hilli hagijate juriidilise järelvalve õiguse Itaalia loomaõiguste organisatsioonile LAV ja keskkonnakaitse organisatsioonile Legambiente. Sellega sai alguse protsess, mis samm-sammult viis kohtuprotsessini Green Hilli vastutavate inimeste üle, keda süüdistati julmuses loomade vastu, loomade väärkohtlemises ja ebavajalikus loomade tapmises.

Green Hilli kaasuse, mida meedia ja avalikkus pingsalt juba selle algusajast 2012. aastal jälgis, tulemuseks on kolmekordne võit Green Hilli üle.

  1. Ghislane Rondot, “Green Hill 2001” tegevjuht, ning hagijate kasvatuse direktor ja majasisene veterinaar Roberto Bravi ja Renxo Graziosi mõisteti Bersica kohtu poolt süüdi loomade väärkohtlemise ja ja tapmise eest: Rondot (1 aasta ja 6 kuud), Bravi (1 aasta ja kompensatsioonikulud) ja Graziosi (1 aasta ja 6 kuud). Kohtunik kehtestas süüalustele ka 2-aastase ametialaste tegevutsemiskeelu. Tegemist on märgilise otsusega, mis loob pretsendedi ja paljastab tõe Marshalli rahuvsvaehlise ettevõtte Itaalia harus loomkatseteks aretatud loomade kannatustest.
  2. Esialgu kaasa võetud hagijad (juulis 2012) on kohtuniku poolt konfiskeeritud ja jäädavalt oma uute perede juurde elama määratud. Tegemist on pretsenditu võiduga kõikidele päästetud “laboriloomadele” (umbes 3000 isendit) Itaalias ja Euroopas ning ka õigusalastele järeldustele, mis see endaga kaasa tõi: “seadused reguleerivad õigusnormide põhimõtteid ja austust loomade heaolu suhtes, isegi kui tegemist on küsitavate tegevustega nagu loomkatsed,” kommenteeris LAV.
  3. Seaduse kohaselt ei avata Green Hilli aretusasutus uuesti: Itaalia seadusandluse määrusega 26/2014, millele õnnestus LAV-il kinnitus saada vaid mõni kuu tagasi (märtsis 2014), keelab koerte, kasside ja primaatide aretamise loomkatsete ja eluslahkamiste eesmärgil.

1.16784_gh01[1]Tänased süüdimõistvad otsused ei oleks olnud võimalikud ilma 2004. aastast kehtiva seaduseta, mis kriminaliseeris loomade ebavajaliku tapmise ja mille vastuvõtmist LAV tugevalt toetas. Sümbolselt esindab kohtuotsus ka Taaveti võitu Koljati üle: üheltpoolt LAV, loomaõiguslased, kodanikud ja teised rühmad, kes on loomkatsete ja eluslahkamiste vastased, teisalt institutsioonid ja akadeemia. Riigiprokuröri poolt kohtus esitatud tõendid olid vettpidavad ja aitasid paljastada “Green Hilli süsteemi”, ehk ettevõtte praktika tappa kulude kokkuhoiu eesmärgil koeri, kui nad nakatusid haigustesse või kui nad ei sobinud enam loomkatseteks.

Green Hilli hagijate seas oli suremus väga kõrge: aastatel 2008-2012 dokumenteeriti 6023 surma, mis on erakordselt suur number võrreldes asutuse konfiskeerimisjärgse perioodiga, mil dokumenteeriti 98 surma, sh 50 neist (98-st) leidsid aset ajal, mil koerad olid endiselt selles asutuses ja ootasid, et neid sealt välja viidaks. Green Hillis lasti tavapraktikana koertel pidevalt sigida, et vahetada “puudustega isendid” uute vastu välja. Selline praktika oli mugavam kui korraliku tervishoiuteenuse tagamine.

LAVi kohtus esindav advokaat kirjeldas seda kui tahtlikke Green Hilli eksimusi ja “süsteemi, mis põhineb konkreetsetel firmapoliitikatel, mis keskenduvad kasumi maksimaliseerimisele loomade elu ja tervise arvelt, keda vajalike tervishoiuteenuste puudumusel (ainult üks veterinaar 3000 koera kohta) ei ravitud, vaid jäeti hoopis surema, kuna ravimine oleks olnud kulukas.”

“Green Hilli süüdi mõistmine on oluline tunnustus kõikidele inimestele, kes nende aastaste jooksul võtsid osa meeleavaldustest Montichiaris ja paljudes teistes piirkondades Itaalias ja kogu maailmas, ning kes on pidanud näljastreike, allkirjastanud petitsioone, viinud läbi uurimusi, esitanud kaebusi, roninud üle ideoloogiliste ja füüsiliste piirete, et saavutada midagi, mis paistis kunagi võimatuna,” ütles LAVi president Gianluxa Felicetti. “Loomkatsete käigus tapetakse ainuüksi Itaalias jätkuvalt üle 3000 looma päevas ja seda ilma, et selline ohverdus tooks positiivseid tulemusi meie tervisele. Sellepärast jätkub meie võitlus.”

Kohtuprotsessi tulemusel saadud kahjukulud loovutab LAV teadusfondile loomkatsete alternatiivide väljatöötamiseks.

(Tõlgitud ja toimetatud LAVi pressiteate põhjal.)