Stop Circus Suffering: keelustame metsloomade kasutamist tsirkustes kogu Euroopa Liidus

Loomus koos rahvusvahelise lobiorganisatsiooniga Eurogroup for Animals kutsub keelustama metsloomade kasutamist tsirkustes kogu Euroopa Liidus.

Loomaorganisatsioonid üle Euroopa kutsuvad üles keelustama metsloomade kasutamist tsirkustes kogu Euroopa Liidus, sest riiklikul tasandil keelustamine ei aita ennetada loomade transportimisega tekkivaid riske ning loomade kurnatust. Kuna tsirkused on liikuvad meelelahutust pakkuvad ettevõtted ja esinevaid metsloomi transporditakse üle liikmesriikide, siis kujutavad need endast tõsist ohtu avalikule turvalisusele ning loomade tervisele ja heaolule.

23 Euroopa Liidu liikmesriiki on juba vastu võtnud õigusakti, mis piirab kõigi või ainult metsloomade kasutamist tsirkustes. Nii on riigid kaasa läinud ülduse seisukohaga, mis ei pea eetilistel ja loomade heaolu kaalutlustel taolist meelelahutust õigeks. Tänu Loomuse pikaajalisele ja edukale tööle on metsloomade kasutamine meelelahutuslikel eesmärkidel Eestis keelustatud. Keeld jõustus 2018. aasta juunis.

Metsloomade kasutamine tsirkustes ei ole keelustatud Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias. Tšehhis, Soomes ja Ungaris on kehtestatud piirangud vaid teatud metsloomaliikide kasutamisele.

Rahvusvaheline lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals, mille liige on ka MTÜ Loomus, tellis uuringufirmalt Savanta ComRes arvamusküsitluse, milles intervjueeriti Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Poola ja Hispaania kodanikke. Tulemused näitavad selgelt, et nad nende riikide kodanikud sellist julma meelelahutust ei toeta:

  • 68% vastanutest nõustus, et metsloomade kasutamine tsirkuses on julm ja metsloomi ei tohiks kasutada avalikuks meelelahutuseks.
  • 62% vastanutest nõustus, et Euroopa Liit peaks keelama kõigi metsloomade kasutamise tsirkuses.
  • 83% vastanutest nõustus, et Euroopa Liit peaks tagama, et loomade julm kasutamine ei oleks lubatud.
  • 69% vastanutest nõustus, et tsirkused, kus endiselt kasutatakse metsloomi, peavad oma kavad ümber tegema ning välja tulema etteastetega, mida viivad läbi inimesed. 
  • 20% vastanutest nõustus, et metsloomi näitavad tsirkused on harivad.

2017. aastal tellis Loomus Kantar Emorilt samal teemal uuringu, millest selgus, et 75% Eesti inimestest ei poolda metsloomade kasutamist tsirkustes. 

Ligi miljon inimest on juba alla kirjutanud Infocircuse petitsioonile, mis kutsub üles keelustama metsloomade kasutamist tsirkustes kogu Euroopa Liidus. Tsirkusekannatuste peatamise kampaaniaga “Stop Circus Suffering” liiguvad organisatsioonid sammu edasi ja viivad avalikkuse soovi institutsioonide tasandile.