Karusnahavastane Euroopa kodanikualgatus kogus 48 tunniga üle 60 000 toetusallkirja

Kolmapäeva, 18. mail kutsusid loomakaitseorganisatsioonid üle Euroopa, sh loomade eestkoste organisatsioon Loomus, toetama kodanikualgatust “Karusnahavaba Euroopa”. Esimese 48 tunniga kogus algatus üle 60 000 toetusallkirja. Kokku on vaja aastaga koguda vähemalt miljon allkirja.

Kodanikualgatus “Karusnahavaba Euroopa” ehk “Fur Free Europe” kutsub üles Euroopa Liitu keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus. Kui kodanikualgatus on saanud vähemalt miljon tõendatud kehtivat allkirja, on Euroopa Komisjon kohustatud reageerima ja teatama, millised meetmed kavatseb algatusega seoses kasutusele võtta.

“Meil on hea meel, et inimesed üle Euroopa on algatusega nii hoogsalt kaasa tulnud. See taaskord kinnitab, et inimesed on loomade poolt ja karusnahatööstus tuleb keelustada,” rõõmustas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Miljoni allkirjani on veel palju minna, ent vägev algus on tehtud.”

Karusloomafarmides ei ole võimalik rahuldada karusnaha saamiseks kasvatatavate loomade keerulisi käitumuslikke vajadusi. Tegemist äärmiselt ebaeetilise ja julma tööstusharuga olenemata kohast, kus see aset leiab, ja seetõttu nõuame ka intensiivsest karusnahatootmisest saadud karusnahkade müügi keelustamist.

Lisaks on karusloomakasvatusel on märkimisväärne keskkonnamõju ja see kujutab endast tõsist ohtu kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele. Karusloomafarmidest põgenenud ameerika naarits ehk mink on nüüdseks laialt levinud kogu EL-is ja on põhjustanud märkimisväärset kahjulikku mõju Euroopa kohalikule elusloodusele. Karusnaha viimistlemisel ja värvimisel kasutatakse mürgiseid kemikaale. Mürgiste metallide põhjustatud pinnareostuse poolest kuulub karusnahatöötlemine ja -värvimine viie suurima reostusintensiivsusega tööstusharu hulka.

Kodanikualgatuse “Karusnahavaba Euroopa” algatas üle-euroopaline lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals, mille liikmete sekka kuulub ka Loomus. Algatust toetab üle 60 organisatsiooni peaaegu kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest.

Paljudes riikides on karusloomafarmide pidamine juba keelustatud. Eestis võeti seadus vastu 2021. aasta juunis ning kehtima hakkab keeld 2026. aasta jaanuarist. Debatt karusloomafarmide keelustamise üle käib praegu näiteks Lätis, Leedus, Poolas, Hispaanias ja Bulgaarias.
Kodanikualgatusele saab oma allkirja anda kampaanialehel et.furfreeeurope.eu.