Kingitus Eestile – EV100

Palju õnne, kallis Eesti!

Igapäevaselt loomakaitsega/loomade eestkostega/loomaõigustega tegelev organisatsioon või inimene tegeleb rohkem inimeste kui loomadega, kuna katsub muuta paremaks maailma, kus elavad nii loomad kui inimesed.

Selle nimekirjaga tervitavad loomuslased ka kõiki teisi loomakaitseorganisatsioone Eestis!

100 asja, mida loomakaitsjad on Eestis teinud

1. Päästnud tuhandeid ja tuhandeid abivajavaid loomi. #rescueanimals

2. Loonud Eestis mitu loomakaitse-, loomaõiguslus- ja eestkosteorganisatsiooni.

3. Korraldanud neli loomaõiguste konverentsi. #akadeemiajaaktivism

4. Korraldanud koos kuus suurt taimetoidumessi. #taimetoidumess #veganfair

5. Korjanud rohkem kui 11 000 allkirja, et viia karusloomafarmide keeld Riigikokku. #riigikogu

6. Muutnud Eesti loomakaitseseadust nii, et metsloomadega tsirkuseid siia enam ei lubata. #maaeluministeerium.

7. Andnud teada, et loomakaitseorganisatsioonid lihtsalt ei luba Eestisse mereloomade parki rajada. #dirham #eas

8. Alustanud allkirjade korjamist selleks, et Euroopas sigadega tehtavaid protseduure valuvaigistitega leevendataks. #endpigpain

9. Tundnud end eelmise kampaania pärast aeg-ajalt silmakirjalikuna. #govegan

10. Korraldanud meeleavaldusi karusloomafarmide keelustamise toetamiseks. #furfreeeurope

11. Esinenud ja osalenud igal pool, kuhu kutsutakse, et loomadest rääkida.

12. Loonud seitse tegutsevat loomade varjupaika, alustades tühjalt kohalt! #varjupaikademty

13. Teinud kõik selleks, et Eesti meedias räägitaks loomadest iga päev. #eestimeedia

14. Otsinud tuhandetele ja tuhandetele loomadele uut kodu.

15. Algatanud eestikeelseid ja rahvusvahelisi petitsioone selleks, et loomade suhtes tehtavaid otsuseid õigele poole kallutada.

16. Korraldanud meeleavaldusi tsirkuses loomade kasutamise keelustamise toetamiseks. #animalfreecircuses #lendavtelk

17. Korraldanud kümneid loomakaitseteemalisi välikampaaniad Eesti linnade tänavatel.

18. Ühendanud organisatsioone, et tugevamad olla. #loomus

19. Ja siis mõne uue jälle juurde loonud.

20. Teinud koostööd Veterinaar- ja Toiduameti loomakaitseinspektoritega ja hakanud alles hiljuti aru saama, et mõneti aetakse ühist asja. #vta

21. Osalenud järjekindlalt ja silmiavardavalt rahvusvahelises töös karusloomafarmide keelustamiseks. #furfreealliance

22. Liitunud Euroopa lobiorganisatsiooniga, et mõjutada seadusandlust. #eurogroupforanimals

23. Esitanud Eesti inimestele väljakutseid. #veganväljakutse

24. Teinud koostööd Eesti bioloogide, zooloogide ja teiste loodusteadlastega, saades vastastikku targemaks. #tallinnzoo, #zoosemu

25. Jaganud igal võimalikul juhul infot, et loomatööstus ei ole keskkonnale kasulik. Pigem vastupidi. #globalwarming

26. Alustanud koostööd metsakaitsjatega, sest metsas elavad loomad ja mets on meie kõigi kodu. #ema #ornitoloogiaühing

27. Korraldanud ümarlaudu, arutelusid, koosolekuid, vaidlusõhtuid.

28. Hankinud organisatsioonide ühiskontori ja unistanud tervest majast. #rohelinevilla #loomadenimel #eestiveganselts

29. Koolitanud liikmeid, vabatahtlikke ja aktiviste, et loomakaitsjad teaksid, mis nad teevad.

30. Avanud oma kodud paljudele abivajavatele loomadele.

31. Alustanud loomakaitseteemalise raamatukogu loomist. #activistlibrary #raamatusõltlased

32. Teinud koostööd rahvusvahelise meediaga, sest loomakaitse on globaalne töö. #globalmovement

33. Selgitanud tuhandeid kordi, et Eestis ei ole riiklikult rahastatud loomakaitseseltse.

34. Veetnud kümneid tuhandeid tunde internetis, et jagada infot ja tõsta teadlikkust loomade teemal. #facebook #instagram

35. Kirjutanud ja tõlkinud tuhandeid meetreid tekste, et jagada infot ja tõsta teadlikkust loomade teemal.

36. Vahendanud süstemaatiliselt  loomakaitseinfot ja -võite rahvusvahelisest meediast.

37. Andnud 16 Eesti moeloojale õiguse kasutada Fur Free Retailer’i nimetust. #furfreeretailer #karusnahavaba

38. Selgitanud miljon korda, et me oleme igasuguse vägivalla vastu ja ka inimeste poolt. #intersektsionaalsus

39. Tervitanud iga uut karusloomakasvanduste sulgemise otsust erinevates maailma riikides. #worldwidefurban

40. Säilitanud kindlameelsuse, et ka Eestis keelustatakse karusloomafarmid lähiajal.

41. Korraldanud koos teistega Arvamusfestivali ja rääkinud seal loomadest.

42. Pidanud ilmselt kosmosest saadud jõuga ülal loomakaitse infotelefoni. #eestiloomakaitseselts

43. Olnud liigutatud teistes maades Eesti saatkondade ees toimunud toetusmeeleavaldustest meie tegemistele.

44. Kirjutanud, joonistanud, kujundanud, trükkinud, jaganud tuhandeid lendlehti.

45. Korjanud koos teiste Euroopa riikide loomakaitseorganisatsioonidega miljon allkirja, et loomade transporditingimused üle vaadataks. #stopthetrucks

46. Soovitanud Eesti inimestele jaanipäeva ilma lihata pidada ja olnud ise eeskujuks. #lihavabadjaanid

47. Rõõmustanud, et Eesti on vaba, sest vanasti me ei saanud kõike seda teha. #eesti100 #vabakond

48. Kirjutanud vastulauseid artiklitele, mis loomakaitsjate tegevust kõverpeeglis näitavad. #klikimeedia #kauavõib

49. Paljastanud kahjutundega ametkondade ja inimeste hoolimatust.

50. Uhkustanud, et Tallinnas on maailma parim veganrestoran. No on. #veganrestoranv

51. Leinanud ühte elevanti ja kõiki teisi loomi, kelle heaks me ei saanud midagi teha. #elevantmedi

52. Alustanud traditsiooni esitada enne kõiki valimisi kandidaatidele loomakaitseteemalisi küsimusi. #kovvalimised #riigikoguvalimised #mep

53. Alustanud traditsiooni avaldada riigikogu liikmete hääletamistulemused sotsiaalmeedias ja saanud sellepärast ka nende pahameele osaliseks.

54. Informeerinud avalikkust, et karusnahk on tihtipeale mürgine, ei ole alati nõuetekohaselt märgistatud ja on keskkonnavaenulik toode niikuinii. #furfree

55. Kutsunud toidutootjaid üles oma tootmisvõtteid avalikustama.

56. Oodanud eetika paradigma muutumist. #müürileht

57. Üles lugenud põhjused, miks loomi kasutavad turismiatraktsioonid kuskile ei kõlba.

58. Saanud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt nimetatud Aasta Hääleks.

59. Soovinud saada siiski Sajandi Hääleks, sest see oleks täpsem nimetus.

60. Tellinud sotsioloogilisi uuringuid selleks, et veenduda – Eesti inimeste teadmised ja teadlikkus loomadest on kasvamas.

61. Eksponeerinud plakatite näitust „Olen loomade poolt“ koostöös Eesti tuntud inimeste, kultuurimajade ja raamatukogudega. #mearmastameeestit

62. Teinud koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et Euroopas lõpetataks foie gras tootmine.

63. Kaasanud kampaaniatesse sadu Eesti muusikuid, näitlejaid, kirjanikke, stsenariste, arste, trammijuhte ja teisi häid inimesi. #estonia

64. Lugenud tuhandeid lehekülgi loomaõiguslikku filosoofiat. #animalliberation

65. Korraldanud koolilastele joonistusvõistlusi ja hakanud veel rohkem uutesse põlvkondadesse uskuma. #worldischanging #gabrieliloomadeelu

66. Sõitnud Eestile kümneid ringe peale, päästes loomi ja õpetades inimesi.

67. Jäänudki vaidlema õigete strateegiate üle. #advancedactivism

68. Viinud läbi sadu tunde koolitusi Eesti koolides ja lasteaedades. #eestiloomakaitseselts

69. Põletanud läbi ja tuhast tõstnud kümneid loomakaitsjad ja aktiviste.

70. Aidanud kaasa sellele, et kosmeetikatööstuses ei kasutataks enam loomkatseid. #stopanimaltesting

71. Selgitanud mujal kümneid kordi, kui väike on Eesti ja kui teistmoodi tehakse siin lobitööd. #loomadelobistid

72. Selgitanud, et Eesti saared ei ole alati kõigile paradiis. #saareloomad

73. Imetlenud ja katsunud toetada meie hulka kuuluvaid kassiabiorganisatsioone. #kassideturvakodu #kassiabi #pesaleidja #kelmikülakassijaam

74. Avalikustanud olukorra Eesti sigalates. #seavabrikud

75. Seisnud Eestis asuvate saatkondade ees, et toetada teiste riikide loomakaitsjaid. #globalmovement

76. Kohtunud ja teinud koostöödki kõigi oluliste poliitiliste erakondadega Eestis.

77. Olnud annetajatele tänulikud. #maarmastanaidata

78. Ummistanud sotsiaalmeedia toidupiltidega ja teadmistega loomasõbralikust ja tervislikust elust. #jahseeonvegan

79. Teinud koostööd Eesti loomaarstidega aegade algusest peale.

80. Jooksnud korduvalt peaga vastu seina.

81. Üritanud luua loomakaitseorganisatsioonide võrgustikku. #network #kysk

82. Avalikustanud olukorra Eesti karusloomafarmides. #karusnahalugu

83. Korraldanud filmiõhtuid, et inimesed näeksid, kuidas loomad elavad ja mis seisus on keskkond. #insidefur

84. Steriliseerinud, soovitanud steriliseerida, korraldanud steriliseerimiskampaaniaid, kirjutanud steriliseerimise vajalikkusest, sest kõik sündivad loomad ei leia kunagi head kodu. Isegi Eestis mitte. #trapandneuter #happyanimals

85. Kirjutanud eesti keeles vähemalt ühe raamatu Eesti loomakaitsest. #loomadepoolt

86. Kasvatanud organisatsioone, sidudes endaga liikmeid, toetajaliikmeid, annetajaid, püsitoetajaid, sõpru, vabatahtlikke, aktiviste.

87. Rõõmustanud selle üle, et Eesti on kaasaegne riik, kus on muuhulgas järjest lihtsam vegan olla. #prisma #coop #rimi #selver

88. Alustanud loomaõiguslikku liikumist, mis on tänaseks globaalse liikumise osa. #loomadenimel #animalrights

89. Kirjutanud sellest, et kala tunneb valu.

90. Tutvustanud Eesti toitlustusasutustele vegantoidu võimalikkust ja vajalikkust #taimsedvalikud

91. Algatanud karusloomafarmide keelustamise ja tsirkuses loomade kasutamise keelustamise toetamiseks manifesti, millele kirjutasid alla ühingud ja ettevõtted, isegi üks autohooldusfirma.

92. Algatanud korjandusi.

93. Kutsunud mujalt maailmast asjatundjaid ja staare kampaaniad toetama ja külla. #brianmay #menasuvari #joannemcarthur #lisakemmerer

94. Saanud aru, et on olemas eetilisemat ja vähem eetilisemat jahipidamist ja loomakaitsjad peaksid jahiteemadesse rohkem sekkuma. Summutitega püssid on ikka jama. Rääkimata jahiturismist. #eestimets #susiryhma #laurakiiroja

95. Saatnud kirju erinevate riikide parlamentidele, et nad võtaksid vastu loomade jaoks õigeid otsuseid.

96. Pidanud blogisid, mis on pühendatud loomadele ja keskkonnale.

97. Küpsetanud tuhandeid muffineid, torte, kooke, pitsat, küpsiseid jne, et korraldada heategevusmüüke. #vegan #taimetoit #loomusekypsetamisosakond

98. Aru saanud, et inimeste silmad ei lähe iseenesest lahti.

99. Korraldanud infolaudu igal pool, kus vähegi võimalik. #streetactivism #uuemaailmafestival

100. Olnud loomade poolt.

 

Kirjutanud Kadri Taperson