Läti kavatseb keelata metsloomade kasutamise tsirkuses

Esmaspäeval toimus Läti põllumajandusministeeriumis esimene istung, mille käigus võeti vastu otsus algatada metsloomade kasutamise keelustamine atraktsioonidel ja tsirkuses. Ühtlasi otsustas nõukogu kokku panna töörühma, millele anti ülesandeks valmistada seaduseelnõu seadusandluse muutmiseks ja anda neist ülevaade järgmisel nõukogu istungil. 00012e43_medium

“Meil on hea meel, et Läti on otsustanud keelustada metsloomade kasutamise tsirkustes. Loodetavasti kiirendab lätlaste otsus ka Eesti protsesse,” kinnitas loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse juhataja Kadri Taperson. “Loomus ja ligi 70 vastavasisulisele manifestile alla kirjutanud Eesti organisatsiooni ja ettevõtet on seda meelt, et loomatsirkustel ei ole tänapäeva ühiskonnas enam kohta ning et loomade kasutamine meelelahutuse eesmärgil kuulub minevikku.”

Eesti põllumajandusministeerium saatis käesoleva aasta märtsis ministeeriumite kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse keelustada teatud liikide nagu suurte kaslaste, karude, ahvide ja elevantide kasutamine tsirkuses. Justriitsministeerium eelnõu ei kooskõlastanud, mistõttu valmistab Maaeluministeerium ette uut eelnõu projekti.

“Eelmise aasta aprilliks kogus meie poolt üles seadud petitsioon loomatsirkuste keelustamise poolt enam kui 12 000 allkirja. See näitab, et suur osa Eesti inimestest on nõus, et loomade kasutamine tsirkustes pole vajalik ega ka eetiline,” märkis organisatsiooni Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson.

Paljudes Euroopa riikides on metsloomade kasutamine tsirkuses juba keelatud. Septembris Euroopa Loomaarstide föderatsioon Euroopa Liidu ja liikmesriikide asutusi üles keelama metsloomade kasutamist atraktsioonidel ja tsirkustes. Föderatsioon esindab 46 loomaarstide liitu 38 Euroopa riigist, sealhulgas 19 riigi veterinaarametit. 4. novembril esitlerti Euroopa Parlamendis 23 teadlase värsket avaldust “Metsloomade etoloogilised vajadused ja heaolu tsirkuses”, misjärel tehti europarlamendis ettepanek keelustada metsloomade kasutamine tsirkuses üle kogu Euroopa Liidu. Euroopa Parlamendi loomade heaolu tugigrupp Intergroup on Welfare and Conservation of Animals edastab sellekohase ettepaneku kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kus on täna veel loomatsirkused lubatud, k.a. Eestile.

Läti tsirkustes aastaringselt majutatud metsloomi pole. Kõik metsloomad, keda kasutatakse tsirkusetendustes Lätis, tuuakse rändtsirkustega sisse teistest riikidest. Seoses tsirkuseloomade heaoluga toimus Riias septembris järjekordne meeleavaldus Riia tsirkusehoone ees, mille korraldas Läti loomaõiguste organisatsioon Dzīvnieku brīvība.