Loomade eestkostjad: „Karusloomafarmide aeg Eestis on lõppemas“

28305698336_1e3973dec0_o
Rebane Karjaküla farmis.

Täna, 25. juulil esitas Karusloomafarmide Aretusühing Riigikogu Maaelukomisjonile petitsiooni, millega nõutakse karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist. Loomade eestkoste organisatsioon Loomus juhib tähelepanu, et üleandmist tutvustavas pressiteates on eksitavat informatsiooni.

Maaülikooli poolt Maaelukomisjoni palvel koostatud karusloomakasvanduste uuringust selgub, et Eesti farmides töötavaid inimesi on alla saja, mitte kakssada nagu Aretusühing teada annab. Ka ei puutu keelustamise protsessi tuhatkond inimest, kes töötavad Soomes valitud erialal. Karusloomakasvatus ei ole keskkonnasõbralik valdkond; valdkonna keskkonnasõbralikuna reklaamimise on keelanud Inglismaa, Taani, Holland, Itaalia, Soome. Ka Maailmapank  peab karusloomakasvatust üheks viiest kõige enam keskkonda reostavaks tööstusharuks.

„Maaelukomisjon on saanud raske ülesande. Komisjoni liikmed peavad sügisel otsustama, kas Eesti kuulub kaasaegsete, eetikat väärtustavate riikide hulka. Keelustamise poolt on tuhanded Eesti inimesed; keelustamine on toimunud paljudes maailma riikides ja loomaõiguslased jätkavad keelu nõudmist kuni selle jõustumiseni“, ütles Loomuse juhataja Kadri Taperson.

Kõik Eesti loomakaitseorganisatsioonid koos 70 muu valdkonna organisatsiooni ja ettevõttega on allkirjastanud ühise manifesti, millega toetavad karusloomakasvanduste keelustamist. Petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt kogus üle 10 000 allkirja. 2014. aasta lõpus viis loomade eestkoste organisatsioon Loomus allkirjad ja vastava märgukirja riigikokku, peale mida toimus Riigikogu Maaelukomisjonis märgukirja avalik arutelu. Käesoleva aasta märtsis valmis Maaeluministeeriumi poolt tellitud sotsiaalmajanduslik analüüs karusloomafarmide võimalikust keelustamisest 10-aastase üleminekuajaga. Analüüsi avalik arutelu toimub sügisel.

Karusloomafarmid on keelustatud Inglismaal, Põhja-Iirimaal, Austrias, Horvaatias, Hollandis, Sloveenias ja Bulgaarias. Osaliselt on karusloomafarmid keelustatud Taanis, Šveitsis, Rootsis, Itaalias ja Uus-Meremaal. TNS Emori  läbiviidud uuringu kohaselt ei poolda 58% eestimaalastest karusloomakasvandusi.