Loomakaitsjad avaldasid kohalikku omavalitsusse kandideerijate vastused loomakaitselistele küsimustele

Eesti loomakaitseorganisatsioonid Loomus, Loomade Nimel, Eesti Loomakaitse Selts ja Saaremaa lemmikloomade turvakodu avaldasid kohalikku omavalitsusse kandideerijate vastused organisatsioonide ühisküsimustikule. Loomakaitsjate eesmärk on lihtsustada looma- ja loodussõbralike valijate otsuseid ja anda kandidaatidele võimalus esitleda oma loomakaitselisi seisukohti.

Foto: Vilius Paskevicius

Loomuse juhataja Kadri Tapersoni sõnul annavad vastused üsna hea pildi kandidaatide ja laiemalt kogu ühiskonna informeeritusest ja meelsusest loomakaitse teemal. “Rõõmustavalt paljud kandidaatidest teadsid, mis omavalitsuse kohustused on; olid kuulnud koertevabrikutest ja abikoertest, tänasid ja tervitasid, kutsusid külla ja soovisid jõudu ja mis kõige olulisem; kirjutasid, et ilma küsimustikuta ei oleks nad loomakaitseteemadele kindlasti nii põhjalikult mõelnud.

Loomade eestkoste organisatsioonile teeb head meelt seegi, et valdav enamus vastanutest ei lubaks omavalitsuse territooriumile karusloomafarme. Niimoodi kindlalt arvajaid jagus iga erakonna nimekirja, ka nende, kes hiljuti riigikogus ühel häälel farmide jätkamist lubas. Küsimus, mis puudutas loomade kasutamist meelelahutuses on muidugi keerulisem ja seda oli ka vastustest näha. Metsloomade kasutamist tsirkustes taunis enamus vastanutest, teiste loomade ja meelelahutusürituste peale veel mõeldakse,” selgitas Taperson.

Loomakaitsjate pöördumises seisab kaheksa küsimust:
1. Kas teie omavalitsuses on kodutute loomade varjupaik?
2. Kuidas lahendaksite omaniku järelvalve alt väljunud loomade püüdmise ja pidamise?
3. Kas pooldate lemmikloomade üleriigilist kiibistamis- ja registreerimiskohustust?
4. Kuidas kavatsete takistada nn lemmikloomavabrikuid oma territooriumil?
5. Kas teie omavalitsuse eelarves peaks olema rohkem raha loomakaitse jaoks?
6. Kas teie omavalitsuse territooriumil on erivajadustega inimeste juht- ja abikoertel ligipääs kõikidesse avalikesse kohtadesse?
7. Kas lubaksite omavalitsuse territooriumile rajada karusloomafarmi?
8. Kas lubaksite omavalitsuse territooriumile tsirkuseetendusi või muud meelelahutuslikku etendust, milles kasutatakse loomi?

Kandidaatidel on jätkuvalt võimalik küsimustikule vastata. Oma vastused ülalolevatele küsimustele saab saata kuni 5. oktoobrini aadressile info@loomus.ee.

Saabunud vastustega saab tutvuda siin: http://tinyurl.com/KOVvastused
N
B! Osad valimisliitudest edastasid ühispöördumise.

Loomuse juhataja Kadri Tapersoni pikem arvamusavaldus seoses küsimustikuga:https://loomus.ee/kohalike-omavalitsuste-valimised-vahekokkuvote-tehtud-toost/