Loomakaitsjad üle Euroopa kutsuvad üles toetama karusnahatööstuse keelustamist Euroopas

Eesti loomade eestkoste organisatsioon Loomus kutsub koostöös loomakaitseorganisatsioonidega üle Euroopa toetama kodanikualgatust “Karusnahavaba Euroopa”. Aastaga on vaja koguda miljon allkirja, et astuda samm lähemale karusnahatööstuse lõpetamisele Euroopas.

Kodanikualgatus “Karusnahavaba Euroopa” ehk “Fur Free Europe” kutsub üles Euroopa Liitu keelama loomade pidamist ja surmamist ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemist Euroopa Liidus. Kodanikualgatusele saab oma allkirja anda kampaanialehel et.furfreeeurope.eu.

“Karusnahatööstus on juba eos äärmiselt ebaeetiline ja julm: farmide puudub loomadel võimalus elada liigiomast elu ning väikestes traatpuurides ei saa tagada ka minimaalseks heaoluks vajalikke tingimusi” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Meil on hea meel, et Eestis on võetud otsus lõpetada karusloomafarmide tegevus, ent oluline on vaadata suuremat pilti, sest loomade kannatused selles julmas tööstusharus on südantmurdvad olenemata sellest, kus see toimub.”

Karusnahafarmidel on ka märkimisväärne keskkonnamõju ja see kujutab endast tõsist ohtu kohalikule elurikkusele. Maapinna mürgiste metallidega reostamise poolest on karusnahatööstus viie suurima saasteintensiivsusega tööstusharu hulgas. Lisaks kujutab karusnahatööstus tõsist ohtu kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele, kuna mõned tehistingimustes peetavad liigid, nt Ameerika naaritsad ja kährikud, kes põgenesid karusloomafarmidest ja keda nüüd peetakse invasiivseteks võõrliikideks, avaldavad märkimisväärset kahjulikku mõju Euroopa põlisloodusele.

Eelmise aasta suvel võttis Eesti riigikogu 55 poolthäälega vastu eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide keelustamist 2026. aasta 1. jaanuarist. Eelmisel aastal keelustasid karusloomafarmid ka Prantsusmaa ja Itaalia ning sel aastal paar kuud tagasi liitus karusloomafarmid keelustanud riikide nimekirjaga Iirimaa. Debatt karusloomafarmide keelustamise üle käib praegu näiteks Lätis, Leedus, Poolas, Hispaanias ja Bulgaarias.

Kodanikualgatuse “Karusnahavaba Euroopa” algatas üle-euroopaline lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals, mille liikmete sekka kuulub ka Loomus. Algatust toetab üle 60 organisatsiooni peaaegu kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest.