Loomus: elusloomade pikamaa transport tuleb lõpetada

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus leiab, et elusloomade pikamaa transport tuleb lõpetada, sest isegi, kui tegutsetakse seadusega kooskõlas, ei ole võimalik pikamaa transpordi puhul tagada ka kõige elementaarsemad loomade heaolu tingimusi.

Igal aastal veetakse Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide vahel pikki vahemaid miljoneid veiseid, lambaid ja sigu. Veel miljoneid eksporditakse ELi-välistesse riikidesse, sh Türki, Lähis-Itta ja Põhja-Aafrika sihtkohtadesse ning isegi Kasahstani ja Usbekistani. Eestistki transporditakse elusloomi pikki vahemaid. Aastatel 2021-2023 transporditi Eestist Türki vähemalt 2282 veist, kelle keskmine transpordi pikkus oli 5 päeva ja 11 tundi. Lisaks transporditakse Eestist ka võõrumata vasikaid Itaaliasse ja Madalmaadesse.

Aasta 2023 detsembris esitas Euroopa Komisjon muudatusettepaneku parandamaks loomade heaolu elustranspordi ajal, ent muudatusettepanek sisaldab kahjuks mitmeid problemaatilisi punkte. Uue ettepaneku põhjal on näiteks lubatud transportida ka kõige haavatamaid loomi nagu võõrutamata vasikaid ja tiineid loomi.

“Ükskõik mis tingimustel elusaid loomi pikki vahemaid transportida, on tegemist äärmiselt julma loomade kohtlemisega,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Kitsas ruumis teistega lähestikku püsti tunde ja tunde näljas ja janus loksuda – on täiesti põhjendamatu tundevõimelistele olenditele selliseid kannatusi tekitada!”

Euroopa Komisjon tunnistanud on tunnistanud, et neil ei ole täielikku ülevaadet loomade ekspordist. Kui ei ole ülevaadet, siis ei saa ka kontrollida, kas määruses ettenähtud heaolu tingimused on täidetud. Komisjoni hinnangul registreeriti näiteks 2018. aastal kokku ainult 31,6% veistest ja 3,5% lammastest, keda loomaveolaevadega Horvaatiast, Sloveeniast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Portugalist ja Rumeeniast eksporditi (suurimad elusloomade transportijad EL-is).

Eurobaromeetri andmete põhjal leiab 69% Eesti kodanikest, et tuleks piirata sõiduaega elusloomade ELi-sisesel või EList väljapoole transportimisel, ja 77% leiab, et meie riigis tuleks põllumajandusloomade heaolu üldiselt paremini kaitsta kui praegu.

Täna, 15. veebruaril kell 13 toimub Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis arutelu Euroopa Komisjoni avaldatud määruse eelnõu, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal, suhtes seisukohtade kujundamiseks. Arutelus osaleb ka Loomus.

Lisalugemine: 7 olulist fakti elusloomade transpordi julmusest