Loomus ja Taimsed valikud kutsuvad astuma üheskoos kahvliga kliimamuutuste vastu!

Vestlused kliima soojenemisest ja keskkonnateemadest on ühiskonnas aina tavapärasemad. Pidevad negatiivsed uudised kliimamuutustest samas ka kurvastavad ja võivad end jõuetult tundma panna. Seetõttu on loomade eestkoste organisatsioon Loomus koos oma veganprogrammiga “Taimsed valikud” alustanud projekti „Kahvliga kliimamuutuste vastu!“ eesmärgiga tõsta teadlikkust ning võimestada inimesi, sest igaüks saab anda oma panuse. Küsimus on, millesse.

Loomatööstus vastutab väga suure keskkonnale avaldatud kahju eest, mistõttu on projekti põhifookuses inimeste toit. Peame teadma, kust meie toit tuleb ning mis on selle mõju nii meile endile, teistele liikidele kui ka keskkonnale tervikuna. ÜRO ja Euroopa Komisjon on öelnud, et taimsema toitumise poole liikumine on oluline meede kliimamuutuste leevendamisel. Projekti läbiv teema on miks räägivad teadlased loomse toitumise kahjulikkusest keskkonnale. Samuti rõhutame, kuidas keskkonnateadlikke valikuid tehes toidu tervislikkust silmas pidada.

Projektijuhi Sanne Org sõnul on teemast rääkimine ja teadlikkuse tõstmine eriti oluline seetõttu, et teadmatuses ei ole kellegi valikud vabad. „Ma arvan, et enamus inimesi teeb igapäevases tarbimises valikuid, mis ei ole tegelikult kooskõlas nende sisemiste veendumustega. Mõnele võib tunduda, et sellisel juhul on parem silm veel kõvemini kinni pigistada ja mitte mõelda halvale, aga planeet Maa seda luksust meile enam kauaks lubada ei saa.“

Projekt algas 2022. aasta oktoobris ning kestab kuni 2023. aasta septembri lõpuni. Alates 2023. aasta jaanuarist korraldame kokku 8 üritust väiksemates Eesti asulates, räägime toidu mõjust keskkonnale, meie enda jalajäljest ja teadlikumatest valikutest toidupoes. Projektis osalevad ka Eesti Vegan Selts ning Eesti Roheline Liikumine koolitades Loomuse vabatahtlikke. Ise jagame oma kanalites pidevalt infot toitumise ja keskkonna teemal.

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF).