Loomus külastas rahvusvahelist loomaõigusluse konverentsi

Loomuse liikmed Kristina Mering ja Kadri Aavik esinesid 11.-14. septembril Luxembourgis toimunud Rahvusvahelisel Loomaõigusluse Konverentsil.IMG_8857

Kristina Mering pidas konverentsil ettekande tapamajatöötajate hoiakutest oma töö ning inimeste ja loomade vaheliste suhete kohta laiemalt. Kadri Aaviku ettekanne keskendus feminismi seostele loomaõigusluse ja veganlusega ning põhines intervjuudel Eesti feministidega.

Nelja päeva jooksul tehti konverentsil ligi 40 ettekannet ja töötuba. Muuhulgas toimus Loomuse liikmete kohtumine NEAR ehk Ida-Euroopa loomaõiguslike organisatsioonide liikmetega. Loomus on NEARi võrgustiku liige.

 

Kadri Aaviku osalemist konverentsil toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.