Loomus liitus üle-euroopalise loomakaitserühma võrgustiku Cruelty Free Europe’iga

Kerry Postlewhite, Cruelty Free avalike suhete juht tervitas Loomust ja ütles: “Loomuse teadmised ja oskused, entusiasm ja valmidus tegutseda, kaastunne ja soov lõpetada loomkatsed aitab meil koos kampaaniaid teha, et lõpeks miljonite loomade kannatused, keda kasutatakse üle Euroopa loomkatsetes.”

Hetkel on käimas kampaania “Päästa julmusevaba kosmeetika” (Save cruelty-free cosmetics), millega on lisaks loomaorganisatsioonidele üle Euroopa liitunud ka Dove, The Body Shop ja Sir Paul McCartney. Kampaania eesmärk on üheskoos seista vastu plaanile taas lubada loomkatsete tegemine kosmeetikatoodete valdkonnas ja päästa julmusevaba kosmeetika Euroopas. “Ükski loom ei peaks ilu pärast kannatama, nii et kui oled Euroopa Liidu kodanik, mine aadressile www.savecrueltyfree.eu ja allkirjasta Euroopa kodanikualgatus keelu kaitsmiseks,” kutsus üles McCartney.

Loomuse loomasõbraliku ilu LILU töörühma projektijuhti Grete Millner ütleb, et nende jaoks on oluline olla üle-euroopalise suure organisatsiooni liige. “Meie eesmärk on aidata kaasa loomkatsete keelustamisele. Seda on suure organisatsiooni liikmena, kel rohkem kogemusi know how’d, lihtsam teha. Paljud loomaõiguste organisatsioonid üle Euroopa on vanad ja kogenud, nendega koostöös on võimalik kiiremini edasi liikuda, sest ei pea nö kõiki ämbreid ise läbi kolistama,” lisas Millner.

Cruelty Free Europe on võrgustik eesmärgiga lõpetada loomkatsed kogu Euroopas et Euroopa kodanikel oleks võimalik kasutada julmusevaba kosmeetikat. Cruelty Free Europe liikmeks ongi organisatsioonid, kelle üks eesmärkidest on samuti loomkatsete lõpetamisele kaasa aitamine. Loomus algatas 2020. detsembris loomasõbraliku ilu töörühma LILU, mille eesmärk on loomasõbraliku ilu teema tähtsuse tõstatamine Eesti ühiskonnas ning eestlaste kosmeetikatoodete ja iluteenuste tarbimiskäitumise loomasõbralikumaks muutmine.