Loomus rahvusvahelisel laboriloomade päeval: 77% EL kodanikest soovib loomavaba teadust

Eelmisel nädalal küsis Loomus, miks ei võiks Eesti olla esimene riik Euroopas, kes loobub loomkatsetest ja hakkab kasutama vaid alternatiivseid meetodeid. Täna on rahvusvaheline laboriloomade päev, mistõttu on paslik jagada Savanta ComRes’i poolt kaheksas ELi riigis läbiviidud uut küsitlust, mis näitab, et avalikkus on mures loomade kasutamise pärast teadusuuringutes, katsetes ja hariduses. Uuringus rõhutatakse eelkõige vajadust teha rohkem selleks, et kiirendada teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade täielikku asendamist ning liikuda loomavaba teaduse ja innovatsiooni suunas.

Küsitlus näitas et: 

  • 73% nõustub, et nad on väga mures loomade kasutamise pärast teadusuuringutes, katsetes ja hariduses.
  • 76% nõustub, et tuleb teha rohkem selleks, et kiirendada loomkatsete täielikku asendamist teadusuuringutes, katsetes ja hariduses.
  • 77% nõustub, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid välja töötama kooskõlastatud strateegia, et minna üle teaduslikele teadusuuringutele, katsetele ja haridusele loomadeta.
  • 75% nõustub ka sellega, et Euroopa Liit peaks olema ülemaailmne liider teaduse ja innovatsiooni arendamisel loomadeta.

“Võttes arvesse kogu ELi ulatuslikku toetust loomadeta teadusele ja meie käsutuses olevaid muljetavaldavaid vahendeid, mis hõlmavad üha enam loomadeta teadustehnoloogiat, on ELil olemas kõik vajalikud vahendid, et tugevdada oma jõupingutusi ja püüdlusi loomadeta teadusele üleminekuks. Loodame, et Eesti ei jää pikalt ootama, vaid võtab loomkatsetevaba Eesti omalegi eesmärgiks,” kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller.

Nende uuringute tulemused kinnitavad üldsuse tugevat soovi loomkatsetest loobuda, nagu näitab hiljutine Euroopa kodanikualgatus “Save Cruelty Free Cosmetics”, mis kogus üle 1,2 miljoni valideeritud allkirja, sh üle 4300 valideeritud allkirja Eestist. Eestis kogus algatusele allkirju loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja selle loomasõbraliku ilu programm LILU.