Loomus sätib loomaõigusliku luubi alla traditsioonid

Loomade eestkosteorganisatsioon Loomus, Eesti Vegan Selts ja Kriitiliste Loomauuringute Euroopa Assotsiatsiooni (EACAS) on korraldamas rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi “Isepäine loomaõiguslus? Liikumisesisesed ja -välised traditsioonid ja muutused” ja ootavad ettepanekuid ettekanneteks kuni 28. veebruarini.

“Korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi juba kaheksandat korda ja seekord koos Kriitiliste Loomauuringute Euroopa Assotsiatsiooniga. Meie eesmärk on välja tuua, et loomaõiguslus ei ole kitsas ringkonnas leviv moeröögatus, vaid ennast tõestanud ühiskondlik liikumine, millel on sõna sekka öelda nii meie endi kui teiste traditsioonide osas,” rõhutas konverentsi peakorraldaja, etnoloog, Tallinna Ülikooli nooremteadur ja Loomuse liige Saara Mildeberg.

Selle aasta konverentsi keskmes olev mõiste “traditsioonid” on avar, hõlmates erinevaid tõekspidamisi, harjumusi ja kombeid, mille õigustamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse minevikku ja ajalist pidevust. Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele, millised traditsioonid ja lood tulevad mängu, kui inimesed kasutavad ära teisi loomi või soovivad sellise ärakasutamise lõppemist; kuidas ja miks neile tuginetakse, neid konstrueeritakse või kahtluse alla seatakse; kuidas saab traditsiooni mõiste aidata meil siduda mineviku olevikuga kui liigume eetilisema suhte poole teiste loomadega? 

Ettekandeid oodatakse nii teadlastelt kui aktivistidelt teemadel, millele lähenetakse kriitiliste loomauuringute või muude kriitiliste uuringute (feminism, dekolonialism, põlisrahvauuringud, kriitiline rassiteooria, puudeuuringud) perspektiivist: näiteks põlisrahvaste maailmapilt ja loomadega seotud tavad; toidutraditsioonid (pärimustoidud) ja veganlus; jahipidamisega seotud müüdid ja loodusvaenulik tegelikkus; ökofeminism ja kontekstuaalne veganlus; “terve talupojamõistuse” ning sellest tulenevate utoopiate ja düstoopiate dekonstrueerimine; traditsioonide suhtes positiivselt vs negatiivselt laetud sõnumid loomaõigusluses; loomaõiguslaste isiklikud kogemused traditsioonide ja muutustega aktivismis ja kultuuritavade muutumine kliimat, elurikkust ja sotsiaalmajanduslikku olukorda mõjutava kriisi tingimustes. Teretulnud on ka postrid, etendused ja näitused, mis lähenevad konverentsi teemale loominguliselt. Konverents toimub veebis ja inglise keeles.

Täpsem ja täienev informatsioon on üleval konverentsi kodulehel.