Loomus: täna on viimane päev anda oma allkiri loomade seksuaalse väärkohtlemise keelustamiseks

Loomus algatas eelmise aasta lõpus kampaania loomade seksuaalse väärkohtlemise keelustamiseks Eestis, mille üks osa on täna lõpusirgele jõudev rahvaalgatus. Rahvaalgatusele on oma toetusallkirja andnud juba üle 4300 Eesti kodaniku.

Seksuaalvahekord loomaga on praegu Eestis n-ö hall ala – see ei ole lubatud, aga keelatud ka ei ole. Loomuse hinnangul tuleb loomakaitseseadust muuta nõnda, et looma suhtes lubamatu teo alla kuuluks ka looma seksuaalne väärkohtlemine.

“Ilmselt saame kõik aru, et loomade seksuaalset väärkohtlemist tolereerida ei tohiks ega seda nähes silmi kinni pigistada. Ent paraku räägivad seadused ja teod teist keelt, sest on teada, et selliseid tegusid tehakse ka Eestis,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. Näiteks Tori tallis väärkoheldi hobust seksuaalselt aastaid ning rahvusvahelises zoofiilide foorumis käib ka eestlasi, kes otsivad omale ohvreid. “Rõhutan, et loom ei saa selliseks teoks oma nõusolekut anda ning väga raske on hinnata, kuidas seksuaalne väärkohtlemine mõjutab looma vaimset tervist,” lisas Tensing.

Täiendavalt tuleb teha muudatusi ka karistusseadustikus. Praegu ei ole määratud karistust loomaga suguühtesse astumise või muul viisil sugulise iseloomuga teo kordasaatmise eest. Kõige tähtsam on, et inimesel, kes looma väärkohtles, ei oleks edaspidi ligipääsu loomadele ehk järgmistele ohvritele. Seetõttu tuleb eelpool kirjeldatud teo eest kindlasti määrata ka loomade pidamise ja loomadega töötamise keeld.

Lisaks nõuab Loomus, et määrataks karistused ka loomaporno teadliku jälgimise, sellise teose omandamise, hoidmise, valmistamise, näitamise ja teisele isikule üleandmise eest.

Rahvaalgatusele saab allkirja anda veel 31. mai südaööni Rahvaalgatuse lehel.