Loomus vaatab Euroopasse: ELi kodanike jaoks on loomade heaolu olulisem kui kunagi varem

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus pöördus kõikide Eesti Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide poole ja pakkus neile võimalust alla kirjutada lubadusele toetada Euroopa Parlamendis algatatud loomasõbralikke initsiatiive. 

“Euroliidus tehtud otsused mõjutavad otseselt siinsete loomade heaolu. Olulised teemad nagu karusloomafarmide ja loomatsirkuste keelustamine, kalade heaolu, põllumajandusloomade ja katseloomade probleemistikud ning lemmikloomade regulatsioonid võimenduvad ja saavad laiema kõlapinna just Euroopa tasandil,” kinnitas Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp.

Lubadusele kirjutas alla 15 Eesti kandidaati, kellest kaks – Marina Kaljurand ja Urmas Paet – osutusid ülekaalukalt valituks. Sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand lubas mh ühineda Euroopa Parlamendi loomade heaolu ja kaitse töörühmaga. 

Kokku allkirjastas ELi’i üleselt lubadusi 1004 kandidaati, kellest 115 said valituks. Selline tulemus on erakordne ja ajalooline, ületades viiekordselt 2014. aasta tulemust.

Sellist tulemust toetab värske Euroopa tuleviku prioriteetide uuring, mille kohaselt on Euroopa kodanike jaoks loomade heaolu sama tähtis kui väljendusvabadus ja olulisem kui korruptsiooniga võitlemine. Rohkem kui üks seitsmest kodanikust vastas avatud küsimuses, et nad tunneksid suuremat uhkust olla eurooplane, kui EL-i tasemel võetaks vastu loomade heaolu tagavaid otsuseid. Kõrgetele kohtadele seati bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, orgaanilise põllumajanduse edendamine ja taimetoitlus, mõistlik kalandus, elusloomade transpordi vähendamine ning loomade üldine heaolu.

Loomus esindab Eestit Brüsseli lobiorganisatsioonis Eurogroup for Animals.

Kandidaatide lubadustega saab tutvuda siin: www.voteforanimals2019.eu