Loomus: Zoofiilia tuleb Eestis keelustada

Loomus alustas kampaaniat zoofiilia keelustamiseks Eestis, mille üks osa on ka rahvaalgatus.

Seksuaalvahekord loomaga on hetkel Eestis n-ö hall ala – see ei ole lubatud, aga keelatud ka ei ole. Kinnisideed seksuaalvahekorrast loomaga nimetatakse zoofiiliaks ning Loomuse hinnangul tuleb loomakaitseseadust muuta nõnda, et looma suhtes lubamatu teo alla läheks ka looma seksuaalne väärkohtlemine.

Seksuaalselt kasutatakse ära sisuliselt kõiki loomi. Kõige levinumad on koerad, neile järgnevad hobused, veised, kitsed, sead ja kanad. Vähem kasutatakse roomajaid, metsloomi, kasse, linde ja teisi loomi. Enamasti elab ohvrist loom koos ärakasutajaga. Lisaks otsesele füüsilisele kontaktile vaadatakse ka loomapornograafiat. Loomapornograafiat on toodetud isegi Eestis, kuid hetkel toodetakse seda kõige enam Ungaris.

Loomuse juhatuse liige Anu Tensing rõhutas rahvaalgatuse eesmärkidest rääkides, et looma suhtes lubamatute tegude hulka tuleb lisada loomade seksuaalne väärkohtlemine: “Tõenäoliselt tuleb paljudele üllatusena, et Eestis sellised aktid seadusega otseselt keelatud ei ole, sest me kõik saame aru, et loomade seksuaalsel väärkohtlemisel meie ühiskonnas kohta olla ei tohiks. On aeg sellised teod selgelt ära keelustada!” Samuti tuleb karistusseadustikus teha mitmeid muudatusi. Praegu ei ole määratud karistust loomaga suguühtesse astumise või muul viisil sugulise iseloomuga teo kordasaatmise eest. “Kõige tähtsam selle juures on see, et väärkoheldud loom eemaldataks tema väärkohtlejast, mistõttu tuleks kindlasti sellise teo eest määrata ka loomade pidamise ja loomadega töötamise keeld,” täpsustas Tensing. Lisaks nõuab Loomus, et määrataks karistused ka loomaporno teadliku jälgimise, sellise teose omandamise, hoidmise, valmistamise, näitamise ja teisele isikule üleandmise eest.

Loomade jaoks võib inimestepoolne seksuaalne tegevus olla väga ohtlik. Samamoodi võib seksuaalvahekord loomaga ka inimestele ohtlik olla, sest loomad võivad inimestele levitada zoonootilisi haigusi. Maailmas on teada palju juhtumeid, kus inimesed on just seksuaalse läbikäimise teel nakatunud leptospiroosi, ehhinokokkoosi või marutaudiga. 

Karistused loomadega seksimise eest on maailmas erinevad arestist kuni eluaegse vanglakaristuseni, trahvid kõiguvad vahemikus 25–30 000 eurot. Mõnes riigis võib saada karistuseks ka avaliku piitsutamise, sunnitöö või lausa surmanuhtluse. Tihti on karistuseks nii loomapidamisõiguse äravõtmine kui ka keeld loomadega töötada.

Ametlikult on zoofiilia keelustatud paljudes riikides: kokku 117 riigis ja territooriumil üle maailma.

Zoofiilia keelustamist toetavad MTÜ-d Varjupaikade MTÜ, Pesaleidja, Koduotsivad kutsud Venemaalt, Eesti Loomakaitse Selts ja Loomapäästegrupp, Farmiloomade turvakodu Eestimaal, Linnafauna Zooveterinaarkeskus, Tartu Kassikaitse, Väikeste Loomade Abi ja Rohelise elustiili portaal Bioneer.

Allkirjasta petitsioon siin. Samuti on oodatud kõik organisatsioonid oma toetust avaldama!