Loomuse tagasiside elusloomade pikamaa transpordi määruse muudatusettepanekule

Eelmisel nädalal, 22. veebruaril esitas Loomus oma tagasiside elusloomade pikamaa transpordi määruse muudatusettepanekule. Täies mahus saab tagasisidega tutvuda siin.

Leiame, et elusloomade pikamaa transport tuleb lõpetada, sest

  • loomade heaolu pikamaa transpordil ei ole võimalik tagada olenemata sellest, kui rangeid piiranguid sellele peale panna;
  • EL elusloomade transporti käsitlevates andmetes on tõsised lüngad, mis näitab, et järelevalve ja võimalus tagada, et heaolu on tingimustest on kinni peetud, on sisuliselt võimatu.

Rõhutame, et loomade vedamise üldtingimuste esimeses punktis on kirjas, et loomi ei ole lubatud vedada ega lasta vedada viisil, mis põhjustab või võib neile tõenäoliselt põhjustada vigastusi või tarbetuid kannatusi. Sellest punktist tulenevalt ei tohiks elusloomade pikamaa transport üldse kõne alla tullagi olenemata, mis tingimustel seda tehakse.

Täiendavalt oleme tagasisides välja toonud muudatusettepaneku eriti nõrgad kohad:

  • Haavatavate loomade transport
  • Elusloomade eksport EL-st
  • Transporditingimuste kontroll ja järelevalve, sh temperatuur
  • Teekonna pikkuse piirangud kehtivad vaid maismaa- ja raudteeveo korra
  • Muudatusettepanekust on välja jäetud mitmed loomad, nt dekoratiivkalad ja loomkatsetes kasutatavad loomad
  • Kallutatud arutelu loomatööstuse ümber

Lisaks toome välja, et 15. veebruaril toimus arutelu elusloomade pikamaa transpordist, kus mh oli palju juttu sellest, kuidas Eestis loomatööstust elus hoida. Arutelu loomatööstuse tuleviku ümber peaks liikuma selles suunas, kuidas tööstusharu vähendada ja mida jätkusuutlikumat selle asemel teha (nt köögiviljakasvatus, alternatiivsete valguallikate arendamine).

Tutvu tagasisidega lähemalt siin.