Lükkame ümber trofeejahitööstuse suurimad müüdid

Hoolimata üha kasvavast loodusliku mitmekesisuse kriisist, on ohustatud liikide trofeede nimel küttimine siiani seaduslik. Elevandid, ninasarvikud, leopardid, lõvid ja jääkarud on tihti selle julma tava ohvrid. EL on maailmas teine suurim jahitrofeede importija. Ainuüksi aastatel 2014-2018 imporditi ligi 15 000 loomalt saadud trofeed. Tööstus kasutab tihti oma tegevuse õigustamiseks eksitavaid sõnumeid, kuid 30 Euroopa ja Aafrika MTÜ poolt loodud raport käsitleb neid müüte teaduslikult. Siin on neist mõned:

Müüt 1: Trofeejaht aitab kaitsta loodust

Fakt: See mõjutab ohustatud ja kaitsealuseid liike negatiivselt

Jahimehed jahivad tihti suuri või tugevaid loomi, kahjustades populatsiooni genofondi ja mõjutades liigi ellujäämist. See kahjustab ka kohalike kogukondade pingutusi looduskaitse ja kooseksisteerimise nimel, sest normaliseerib loomade tapmist lõbu nimel.

Müüt 2: Sellest on kohalikele kogukondadele kasu

Fakt: Kogukonnad ainult kaotavad sellest

Trofeejahi tööstuses on levinud korruptsioon ja halb juhtimine, mis suurendab jahiametnike, jahikorraldajate ja riigiametnike kasumit. Kohalikud kogukonnad teenivad sellelt väga vähe – olenevalt riigist 0,28 – 5,42 eurot elaniku kohta aastas. Tihtilugu ei jõuagi jahitasud kohalike kogukondadeni.

Müüt 3: Trofeejaht hoiab ära salaküttimise

Fakt: Salaküttimine ja muud illegaalsed tegevused on jahipiirkondades väga levinud

Tõendid näitavad, et jahipiirkondades esineb palju salaküttimist, mis toob kaasa loomapopulatsioonide kadumise. See on olnud eriti ilmne Tansaanias Selous metsloomade reservaadis, mis on Aafrika suurim jahipiirkond, kus ajavahemikult 2007-2014 salakütiti umbes 55000 elevanti, mille tõttu langes liigi arvukus 80%. Teatud juhtudel rändavad loomad kaitsealadelt minema ja asustavad jahipiirkondade tühjad piirkonnad ning saavad seejärel trofeejahi ohvriteks.

Müüt 4: Trofeejaht vähendab inimeste ja loomade vahelisi konflikte

Fakt: Trofeejaht süvendab inimeste ja loomade vahelisi konflikte

Trofeekütid jahivad tihti suuri ja küpseid isaseid, mis rikub sotsiaalset dünaamikat ja süvendab konflikte inimestega. Näiteks on elevandid neist populatsioonidest, mis on kannatanud juba pikka aega ebaseadusliku jahi tõttu, muutunud inimeste suhtes tundlikumaks ja võivad käituda agressiivselt. Jahi tõttu satub ka rohkem kiskjaid inimasundustesse, kus nad jahivad põllumajandusloomi, sest need on nende jaoks kergesti kättesaadav toiduallikas.

Trofeejahist Eestis

Vaatamata sellele, et Eesti on väike riik on trofeejaht ka siin populaarne jahimeeste seas. Eesti Jahimeeste Seltsi jahitrofeede 2022. aasta kataloogi põhjal käis ekspertide käest kolme aasta jooksul läbi vähemalt paar tuhat sarve, koljut, nahka või hammast. Võõrsil kütitud ulukitest toodi mõõtmisele 34 erineva liigi esindajaid. Jahitrofeede mõõtmine toimub mitu korda aastas.

Organisatsiooni Humane Society International / Europe raporti “Trophy Hunting by the Numbers: The European Union’s role in global trophy hunting” põhjal toodi Eestisse aastatel 2014-2018 muuhulgas üheksa aafrika leopardi, kaks aafrika lõvi ja üks aafrika elevandi trofee. Kampaania “Ban the Trophy Hunting” eestvedaja Eduardo Conçalves, kes esines ka 2022. aastal 7. Rahvusvahelisel loomade õiguste konverentsil Animal Futures ettekandega, tõi välja, et 2019. aastal reisisid Eesti trofeekütid üle maailma ja käisid Kanadas, Venemaal. Lõuna-Aafrikas ja Namiibias. Nad lasid kaelkirjakuid, sebrasid, pruunkarusid, baribale, elevante ja isegi jääkarusid.

Eestis on ka enda oma trofeejahi ja jahiturimsmi ettevõtlus olemas. Veebilehelt Book Your Hunt leiab mitmeid pakkumisi, näiteks saab 8450 euro eest tulla Eestisse karu jahtima.

Trofeejaht (ja ka jahiturism) on loomade suhtes julm ning loomapopulatsioone nõrgestav hobitegevus, millel ei tohiks olla kohta 21. sajandil. Eesti peaks võtma eeskuju riikidelt, kus on juba jahitrofeede import keelustatud. Näiteks Belgia, Madalmaad, Prantsusmaa ja Soome on impordipiirangud juba rakendanud või on seda tegemas. 81% kodanikke riikidest, mis on Euroopa suurimad trofeeimportijad (Taani, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Hispaania), on selle tegevuse vastu ja nõuavad selle keelustamist.

Müüdid: allikas: Four Paws / Eurogroup for Animals, tõlkis: Maaja Mäll, MTÜ Loomus