Pane kalendrisse: 7. rahvusvaheline loomaõiguste konverents

Loomus ja Eesti Vegan Selts kutsuvad kõiki juba seitsmendale rahvusvahelisele loomaõiguste konverentsile. Konverents toimub 6.-7. mail 2022 hübriidvormis Tallinna Botaanikaaias ning Zoomis.

Üleilmse keskkonnakriisi raames räägitakse aina enam ka loomade tarbimisest ja kasutamisest kui ühest peamisest kriisi süvendavast tegurist. Sealjuures jäävad loomade õigused debatist kõrvale, sest keskkonnateemasid käsitletakse enamasti lähtuvalt inimkesksest maailmavaatest. Loomseid tooteid kutsutakse küll üles vähem tarbima, kuid mitte loomade kannatuste, vaid inimkonna elus püsimise kaalutlustel. Loomade õigused on neis soovitustes suuresti kajastamata kategooria. Kuidas ühendada loomade õigused püsivalt keskkonna jätkusuutlikkuse diskursusega?

Konverentsi keskmes on tulevikuvisioonid inimeste ja loomade omavahelistest suhetest kiiresti muutuvas maailmas. Kutsume osalejaid kõnelema kriitiliste loomauuringute, ökofeministlikest, intersektsionaalsetest, keskkonna- ja kliimaõiguslikust ja muudest kriitilistest perspektiivist muuhulgas järgmistel teemadel:

  • Milliseid väljakutseid ja võimalusi pakuvad ülemaailmsed kriisid loomade vabastamise teoretiseerimiseks ja selle poole püüdlemiseks?
  • Milline on loomaeetika, loomaõigusluse ja keskkonnateemade ühisosa ning kuidas seda rõhutada?
  • Kuidas teadvustada teoreetiliselt ja praktiliselt loomsete toodete keskkonnajälje ja loomade kannatuste seost?
  • Kuidas aitab loomade õiguste edendamine kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele?
  • Milline on indiviidide ja institutsioonide roll loomaõigusluse ning keskkonna ja kliima jätkusuutlikkuse seostamisel ja edendamisel? Kuidas ületada individuaalseid ja institutsionaalseid takistusi?
  • Kuidas on seotud keskkonna jätkusuutlikkus, loomaõigused ning erinevate marginaliseeritud indiviidide, gruppide ja kogukondade heaolu?
  • jne.

Konverents toimub inglise keeles. Ootame osalema nii teadlasi kui aktiviste.

Saada oma ettekande teesid (kuni 300 sõna) aadressile conference@loomus.ee hiljemalt 30. jaanuariks 2022.

Konverents toimub hübriidvormis Tallinna Botaanikaaias ning Zoomis ning seda kantakse veebis üle. Ettekannet on võimalik pidada ka Zoomis.

Praktilise info (esinejad, pääsmed, majutus, registreerimine jne) avaldame jooksvalt 2022. aasta alguses.

Liitu ka Facbeooki üritusega: www.facebook.com/events/1255842924882061