Põllumajandus- ja Toiduamet ei pea sipleva eluskala rookimist “Maahommikus” kohaseks

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) teatas loomade eestkoste organisatsioonile Loomus edastatud arvamuses, et märtsis “Maahommikus” kajastatud saatelõik, kus näidati sipleva eluskala rookimist, pole televisioonis näitamiseks kohane.

20. märtsil oli ETV eetris saade “Maahommik”, kus käidi külas kaluril, kellega koos võeti veest välja võrgud ning tagasi jõudes asuti kala ette valmistama, et temast süüa teha. Saates on näha, kuidas lauale pandud kala uimi liigutab ning rookimise ajal siputama hakkab. Selle peale hoiab kalur kala käega kinni ning jätkab intervjuu andmist ja peagi ka rookimist. 

Loomus tegi seoses kala elusalt rookimisega pöördumise PTA-le. “Elusa kala rookimist saame lugeda ebaeetiliseks ning seadusevastaseks tegevuseks. PTA ei pea antud klipi näitamist televisioonis kohaseks ning kavatseme antud teemal vestelda ka ERR-iga,” seisis pöördumisele vastuseks tulnud arvamuses.

PTA viitas oma arvamuses loomakaitseseaduses ja Euroopa Liidu Nõukogu määruses nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel esitatud nõuetele.

Looma suhtes lubamatu tegu on loomakaitseseaduse järgi looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu. PTA hinnangul saab “Maahommiku” klipis näidatud tegevust liigitada füüsilist ja vaimset kannatust põhjustavaks teoks.

Määruse nr 1099/2009 artikkel 3 punkt 1 sätestab, et loomi tuleb surmamisel ja sellega seotud toimingutes säästa kõikidest välditavatest valudest, ängist ja kannatustest. “Maahommiku” saates antud seaduse punkti vastu eksiti.

Tuginedes loomakaitseseaduse §10 lõikele 2, oleks kalur pidanud valima hukkamisviisi, mis põhjustab loomale võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi ehk tegelikult peab kala enne rookimist tapetud olema.

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus mõistab samuti saates kajastatud tegevuse hukka. “Ükski elusolend ei peaks kogema sellist kohtlemist ega pikka ja piinarikast surma,” sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Saates nähtu näitab selgelt, et kaladesse ei suhtuta kui elusolenditesse, vaid kui elututesse objektidesse. Tegelikult on kalad tundevõimelised loomad nagu inimesedki ja nemadki tunnevad valu. Kalade julmast kohtlemisest tuleb rääkida avalikult, sest kalad väärivad rohkem tähelepanu ja paremat suhtumist.”

Kampaaniaga “Armas kala” pöörab Loomus tähelepanu kalade haavatavale olukorrale ja pakub lahendusi, kuidas elada loomasõbralikumalt. Kampaania raames jagab Loomus artikleid kaladest ning merehõnguliste vegantoitude retsepte.