Rahvusvahelisel vägivallatuse päeval

Täna, 2. oktoobril on International Day of Non-Violence ehk rahvusvaheline vägivallatuse päev. Või isegi rahvusvaheline päev rahu poolt.

Päev on valitud Mahatma Gandhi sünnipäeva järgi. Gandhi on India vabadusliikumise liider ja vägivallatuse filosoofia ja strateegia rajaja, kelle nimi ületab rassi, religiooni ja rahvusriikide piirid.
Kui räägitakse vägivallatusest peetakse tavaliselt silmas inimühiskonda ja inimeste vahelisi suhteid. Veel räägitakse vähe sellest, et vägivallatu maailma loomise osa on inimese kui liigi suhe loomadesse, elurikkusesse ja kogu loodusesse laiemalt. 

Alustuseks kõik need miljardid farmiloomad, kelle inimene on vangistanud ja kelle ainuke põhjus olemas olla on kasvada majanduslikult võimalikult efektiivselt toiduks. Rüüstamine, mida inimene teeb traalides ja kalastades maailmameredes hävitab mereelustikku ja mereloomi, see pole ammu ellujäämise küsimus, vaid majanduslik huvi miljardite elude hinnaga. Üks suurimaid vägivallaakte, mida inimene teeb, on miljardite eluvormide elupaikade hävitamine, mis toimub samuti enam ammu mitte selleks, et inimene liigina ellu jääks, vaid et majanduskasvu ja iseenda ahnuse ideed teenindada. Eriti groteskne on, et rahalist kasu saavad vaid käputäis, hävingu tagajärjed on tuntavad aga kõigile. Vägivald looduse suunas jõuab ringiga inimeseni ning on lõpuks kõige otsesemalt vägivald inimese enda eksistentsi vastu.

On hämmastav, et loodus, kes annab inimesele kõik, ei või ise midagi endale võtta. Kõik inimese hüved tulevad otse loodusest. Aga kui loodus midagi omale võtab, siis võtab inimene kätte ja kuulutab ta vaenlaseks! Mis mõttes? Kuidas on kalurite vaenlane kormoran? Kalur ju ise ei tee mitte midagi selleks, et see (mere ja kalade) süsteem toimiks. Miks ei või loodus võtta oma osa? Pärnu lahes püütakse 5 korda rohkem kui teadlaste sõnul on jätkusuutlik, aga kormoran on vaenlane? See, kes on kannatanud, ja ei suuda enam piisavalt anda, seda süüdistatakse ja “lüüakse maha”. Lõpuks süüdistatakse loodust selles, et inimene liigina on selle ära rüüstanud! Kas tõesti inimesed ei vaatagi peeglisse?

Näiteks rändel olevad linnud – nad ei või puhata ja süüa, kus neile sobib ja meeldib, kus nad on võib-olla alati puhanud ja söönud. Aga kui söövad, siis “maha lasta!” Inimene võib vähendada ühe liigi populatsiooni 30 aastaga 98 protsenti ja kuigi see liik (angerjas) on välja suremas, ei lõpeta inimene tema püüki ja müüki ning sööb naudinguga edasi. Kui talunik jätab ööseks oma lamba õue ja hunt lamba ära sööb, on süüdi hunt, aga mitte hooletu talunik, kui koer jäetakse ketti ja hunt koera maha murrab, on süüdi hunt, aga mitte julm koeraomanik, kes oma koera ketis hoiab. 

See ongi suurim vägivald tänases maailmas – vägivald kogu elava suunas. Inimene on enda omaks kuulutanud kõik looduselt pärineva elu ja hüve, kogu looduse, orjastatud loodus aga ei tohi sealt enam ise elus püsimiseks midagi kasutada.

* Mahatma Gandhi tegude hulka kuulub massilise kodanikuallumatuse õhutamine Briti seadustele (näit 1930. aasta ajalooline soolamarss), mille aluseks oli teooria, et “lihtsad vahendid viivad õiglaste eesmärkideni”; tähenduses, et on irratsionaalne püüda kasutada vägivalda rahumeelse ühiskonna saavutamiseks. Vägivallatuse põhimõte – tuntud ka kui vägivallatu vastupanu – on füüsilise vägivalla kasutamise vastu sotsiaalsete või poliitiliste muutuste saavutamiseks. Selle sotsiaalse võitluse vormi on sotsiaalse õigluse kampaaniates omaks võtnud väga paljud inimesed üle kogu maailma.