Riigikogu õiguskomisjon saatis zoofiilia keelustamise küsimuse edasi Vabariigi Valitsusele

Riigikogu õiguskomisjon kuulas eilsel istungil ära Loomuse kollektiivse pöördumise „Keelustame Eestis zoofiilia”, otsustas pöördumise edastada valitsusele seisukoha kujundamiseks ja vastamiseks ning sõltuvalt valitsuse seisukohast teema juurde tagasi tulla ja kaaluda eelnõu algatamist. 

Loomuse juhatuse liige Anu Tensing ütles, et seksuaalvahekord loomaga peab olema üheselt keelatud, see ei saa olla n-ö hall ala, mida vabalt üht ja teistpidi saab tõlgendada. Seksuaalne tegu loomaga on keelatud Norras ja Rootsis ning Soomes saab see olema keelatud 2024. aasta algusest. “Soovime loomakaitseseaduse § 4 täiendamist ning karistusseadustiku muutmist selliselt, et loomaga seksuaalne tegu oleks karistatav, loomulikult peab kaasnema looma pidamise keeld ja karistus ka loomaporno valmistamise, näitamise ja jälgimise eest,” lisas Tensing.

Õiguskomisjon mõistis looma seksuaalse väärkohtlemise üksmeelselt hukka. Komisjoni esimees Eduard Odinets rõhutab Riigikogu pressiteates, et probleemi ja võimalikku lahendust arutati põhjalikult. “Ilmselt tasuks esmalt muuta loomakaitseseadust, et loomade suhtes lubamatut tegu käsitlev paragrahv paremini lahti kirjutada ja loomade seksuaalne väärkohtlemine seal eraldi välja tuua,“ täpsustas Odinets ning lisas, et seejärel saab üle vaadata karistusseadustiku.

Komisjoni aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart tegi ettepaneku võtta initsiatiiv ja algatada seadusemuudatused koos maaelukomisjoniga, kelle pädevuses on loomakaitseseadust muuta. “Lubamatud teod looma suhtes peavad olema täpsemini reguleeritud ning julm kohtlemine looma suhtes rangemini karistatav,“ lausus Kovalenko-Kõlvart, kelle sõnul saaks nii probleem kiiremini lahenduse. „Kahjuks koalitsioonisaadikud seda ettepanekut ei toetanud, millest jääb mulje, et vastutus soovitakse mujale veeretada,” ütles Kovalenko-Kõlvart.

Istungil osalesid kollektiivse pöördumise koostajate esindajad, MTÜ Loomus juhatuse liige Anu Tensing ja kommunikatsioonijuht Farištamo Eller, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Mare Tannberg, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse valdkonna toiduohutuse osakonnajuhataja Pille Tammemägi, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna õigusnõunik Marju Aibast ja Politsei- ja Piirivalveameti arendusekspert Ly Kallas. Rahvaalgatust toetavad Eesti Looduskaitse Selts Varjupaikade MTÜ, Pesaleidja MTÜ, Koduotsivad kutsud Venemaalt MTÜ, Loomapäästegrupp MTÜ, MTÜ Farmiloomade turvakodu Eestimaal ja Linnafauna Zooveterinaarkeskus.