Rootsi minginahkade toodang langeb 25% võrra, alles on vaid 54 kasvandust

Rootsis on üha vähem mingifarme ning farmides tapetavate minkide arv on viimase paari aasta jooksul tugevalt langenud. Rootsi loomaõiguslaste organisatsiooni Djurrättsalliansen uurimuse kohaselt on Rootsis hetkel alles vaid 54 mingikasvandust üheksas maakonnas.

Organisatsioon Svensk mink (karusloomakasvatajate liit) ei paista kindlalt teadvat, kui palju mingifarme Rootsis on. Oma kodulehel nimetavad nad mingikasvanduste arvuna nii 79 kui 72 ning Rootsi põllumajandusnõukogule 2017. aastal saadetud kirjas väidavad nad, et mingifarme on Rootsis 51.

Djurrättsalliansen on ühendust võtnud maakondade haldusorganitega ja leidnud, et neile on teada 54 aktiivselt tegutsevat mingikasvandust üle Rootsi. Mõnede farmerite puhul on ebaselge, kas nad tegutsevad veel aktiivselt või on üldse kunagi äriga alustanud, nii et tegelik farmide arv võib olla isegi väiksem.

Võrreldes 2015. aastaga langes minginahkade tootmine 2016. aastal 25% võrra. 2015. aastal tapeti Rootsis 1,2 miljonit minki ning 2016. aastal langes see arv 900 000 mingini. On tugevaid märke sellest, et need arvud vähenevad veelgi, kui avaldatakse 2017. aasta statistika, kuna mullu otsustati rangemate eeskirjade kehtestamise tagajärjel paljud mingifarmid sulgeda.

Karusnaha oksjonimaja Copenhagen Fur prognoosi kohaselt on minginahkade tootmine langustrendis. Üleilmselt on tootmine vähenenud 2014. aastast saadik ja ajavahemikus 2017–2019 on oodata 18-protsendilist kahanemist.

Rootsi valitsus on andnud Rootsi põllumajandusnõukogule ülesande hinnata minkide heaolu Rootsi farmides ja teha vajadusel ettepanekuid meetmeteks, mis tagaksid ettevõtete vastavuse loomakaitseseaduse nõuetega. Raport peab valmima hiljemalt 11. jaanuariks 2019.

Uudist vahendav MTÜ Loomus on koos teiste Eesti loomakaitseorganisatsioonidega seisukohal, et karusloomafarmid Eestis tuleb sulgeda.