Toiduvalikute ja kliimamuutuste seost näeb järjest enam inimesi

Tarbijaaruanne “Grains of Truth 2022” näitab, et tarbijad on mures kliimamuutuste ja toidupuuduse pärast ning üha enam näevad inimesed ka seost nende kahe vahel. 

Uuringust, kus osales 30 000 inimest 31 riigist, selgus, et suur osa tarbijatest on mures toiduturvalisuse pärast. Viimase aasta jooksul on tarbijad hakanud kliimamuutuste mõju ka isiklikult rohkem tunnetama. Enim seostatakse kliimamuutuste mõju kuumalainete ning toidu hinna tõusuga. Samuti on teadlikkuse kasv ja mure kliimamuutustest põhjustanud tarbijate suurenenud arusaamise kliimamuutuse ja toiduturvalisuse seostest.

Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller rõhutab, et on kiiresti vaja liikuda vastutuse vaid tarbijate kaela lükkamisest ühiskondlike ja süsteemsete muutusteni. “Poliitikud peavad tegema samme, mis päriselt toiduturvalisust toetaks ja kliimamuutuste vastu võitleks. Selleks on vaja kiiresti lõpetada liha- ja piimatööstuse ebaratsionaalne doteerimine ning asuda toetama kohalikku taimse toidu kasvatajaid ja tootjaid,” ütles Eller.

Aruanne näitab, kuidas toiduainete hinnatõus, Venemaa ebaseaduslik invasioon Ukrainasse ja kliimamuutused on suurendanud tarbijate kartusi toiduga varustamise pärast toimub paralleelselt tarbijate tervislikumale ja jätkusuutlikumale toitumisele üleminekuga. Ligi üheksa kümnest tarbijast (89%) ütles, et keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku toidu ostmine on neile oluline. Kaks kolmandikku (64%) väitsid, et on selle eest rohkem nõus maksma, mis viitab selgelt tarbijate väärtushoiakutele isegi elukalliduse tõusu ajal. Loomulikult on suur lõhe nende vahel, kes huvituvad üleminekust taimsele toidule võrreldes nendega, kes seda juba teevad (N: Vietnamis (38%), Tais (37%) ja Brasiilias (22%)).

Lausa enam kui pooled inimestest (51%) tunnevad end oma toiduvarude osas järjest vähem turvaliselt. Piirkonniti selline tunnetus erineb, kõige vähem turvaliselt tunnevad end tarbijad Ladina-Ameerikas (ca 70%), Keenias (77%) ja Itaalias (64%), kuid Indias (19%), Saudi Araabias (33%) ja Egiptuses (35%) tunnevad tarbijad end hoopis turvalisemalt.

Tarbijad mõistavad probleeme järjest selgemalt, nüüd on aeg, et ka kõik teised toidu tootmise ahelas tegutsejad kiirelt tegutseksid, sest nii juurdepääs kui taskukohasus mängivad jätkusuutliku toidu tarbimise suurendamisel olulist rolli.

Loomus algatas Aktiivsete Kodanike Fondi toel haridusliku projekti “Kahvliga kliimamuutuste vastu”, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust toitumise mõjust planeedile. Projekti kohta saab lähemalt lugeda Loomuse programmi Taimsed Valikud kodulehel: taimsedvalikud.ee/kahvliga