UURING: Üle poole elanikkonnast ei toeta jätkuvalt loomade kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil

Üle poole ehk 58 protsenti Eesti elanikkonnast on kas pigem või kindlasti vastu loomade kasvatamisele ja hukkamisele farmides karusnaha saamise eesmärgil, selgus TNS Emori novembrikuisest uuringust.Loomus_minkpuuris

30 protsenti vastanutest pooldab sellist tegevust kas pigem või kindlasti, sealhulgas kõigest 8 protsenti Eesti elanikkonnast pooldab kindlasti loomade kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Neid, kes sellisele tegevusele kindlasti vastu olid, on vastavalt MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse poolt tellitud küsitlusele 38 protsenti Eesti elanikkonnast.

“Novembrikuu küsitlustulemuste põhjal saab väita, et Eesti elanike seisukoht karusloomafarmide tegevuse suhtes pole muutunud – jätkuvalt on rohkem neid, kes sellist tegevust ei toeta,” kinnitas Loomuse projektijuht Kristina Mering. “Uuringu objektiivsust ja tulemuste legitiimsust näitab asjaolu, et samalaadne sõltmatu uuring, mis viidi läbi käesoleva aasta märtsis, andis sarnaseid tulemusi,” selgitas Mering.

Vastavalt märtsis uuringufirma Saar Poll OÜ poolt läbiviidud küsitlusele ei poolda 59 protsenti Eesti elanikkonnast metsloomade kasvatamist karusloomakasvandustes üksnes karusnaha saamise eesmärgil. Enamik Eesti inimesi (81 protsenti) leidis, et karusloomakasvanduste tegevus Eestis ei ole praegusel kujul õigustatud.

TNS Emori poolt ajavahemikus 19.-26.11.2014 läbi viidud näost-näkku üleriigilises elanikkonna küsitluses osales 553 inimest vanuses 15-75+ eluaastat.