Uuringuid zoofiiliast

 • 1948. aastal ilmunud Kinsey raporti järgi, mis uuris ameeriklaste seksuaalset käitumist ja oli tollal maailma esimene suur inimeste seksuaalsuse uuring, olid 8% meestest ja 5.1% naistest olnud vähemalt kord elus seksuaalses kontaktis loomaga. Maainimeste hulgas oli see 40-50% ja madala haridusega inimeste seas isegi veel suurem.1
 • Aastal 1974, kui USAs oli rahvastik palju rohkem urbaniseerunud tehti uus sarnane uuring ja selle järgi oli olnud loomadega vahekorras 4.9% meestest ja 1.9% naistest.2
 • 1980. aastal Montréalis tehtud uuringu järgi fantaseerib 5.3% meestest heteroseksuaalse vahekorra ajal seksist loomadega.3
 • 1991. aastal tehti uuring California Ülikooli psühhiaatriakliinikus, mille järgi fantaseerisid seksist loomadega 55% patsiente, 15% kliiniku töötajaid ja 10% kontrollgruppi kuuluvaid inimesi.4
 • 2014. aastal Kanadas Québec Trois-Rivières Ülikoolis tehtud uuringu järgi fantaseeris seksist loomadega 3% naisi ja 2.2% mehi.5
 • Aastal 2011 tehti Brasiilias 18-80 maapiirkonnas elavate meeste seas uuring, milles tuli välja, et neist tervelt 35% oli olnud seksuaalses kontaktis loomaga. Sama uuringu järgi 29.8% tegelesid sellega grupiviisiliselt ja 70.2% üksi. 62% seksisid mitmete loomadega, 38% kasutasid ainult üht ja sama looma. 14% olid seksinud loomaga ainult ühe korra.6
 • 2021. aastal Columbias Magdalena Ülikoolis tehtud uuringu põhjal esineb zoofiilset käitumist vähemalt 2% inimestest.7
 • Aastal 2019 USA süüdimõistetud zoofiilide karistuste põhjal tehtud uuringust järeldub, et 31.6% neist on vägistanud lapsi või teisi täiskasvanuid ja 52.9% on saanud eelnevalt karistuse kas kriminaal- või väärteokorras.8
 • 2016. aastal Poolas Varssavi Psühhiaatria ja Neuroloogia Instituudi poolt tehtud uuringus selgus, et 20% meessoost ja 6% naissoost zoofiilidest tunnistavad ka, et neil on pedofiilsed kalduvused.9
 • USAs tehtud uuringu põhjal on alaealiste seksuaalkurjategijate zoofiiliakalduvus 14%.10
 • Loomade jaoks võib inimestepoolne seksuaalne tegevus olla väga ohtlik. Aastal 2001 uurisid Edinburghi ülikooli teadlased vigastatud lemmikloomi, kelle puhul oli kahtlus, et nende vigastused ei olnud juhuslikud. 6% juhtudel 448st oli tegu seksuaalset laadi vigastusega, millest osad olid isegi surmavad. Väga tavaline oli sisemine verejooks. Teadlased tõdesid samas, et loomade puhul on vaimseid kannatusi väga keeruline tuvastada ja mõõta.11
 • Seksuaalvahekord võib olla ohtlik ka inimestele, sest loomad levitavad inimestele zoonootilisi haigusi. Maailmas on teada palju juhtumeid, kus inimesed on just seksuaalse läbikäimise teel nakatunud leptospiroosi, ehhinokokkoosi või marutaudiga.12
 • Zoofiilia võib peegeldada lapsepõlve eksperimenteerimisi, seksuaalset vägivalda või võimetust muid seksuaalseid kontakte luua. Väga harva esineb juhuseid, kus eelistatakse ainult loomade lähedust. Tihti iseloomustab zoofiiliaga tegelenud inimesi üksildus ja isoleeritus. Kahjuks on zoofiilia ravivõimalused väga alauuritud. Zoofiilsed patsiendid võivad arvata, et neid kiusatakse taga ja kinnitada, et nad ei tee kellelegi halba. On välja pakutud, et selliseid inimesi võiks aidata teraapiad, kus tegeletakse nende enesekindluse tõstmise ja suhtlemisoskuse lihvimisega.13
 • Sodoomiajuhtumeid leidis aset ka varausuaegses Eestis, lähemalt saab lugeda Ken Irdi 2013. a magistritööst “Sodoomiajuhtumid varauusaegses Eestis Pärnu maakohtu materjalide põhjal.”14
 • Küsimustikus, mis viidi läbi Anett Männiste 2019. a magistritöös “Eesti täiskasvanute kokkupuuted pornograafiaga ja pornograafia tarbimispädevused”, tõid vastajad spetsiifilistemate žanrite seas välja ka seksi loomadega.15
 1. Laws, D. Richard, O’Donohue, William T.: Sexual Deviance, lk 391. Guilford Press, 2008. ISBN 978-1-59385-605-2.
 2. Hunt, Morton (1974). “Sexual behavior in the 1970s.” Playboy Press
 3. Crépault, Claude; Couture, Marcel (1980). “Men’s erotic fantasies”. Archives of Sexual Behavior. 9 (6): 565–81
 4. Alvarez, WA; Freinhar, JP (1991). “A prevalence study of bestiality (zoophilia) in psychiatric in-patients, medical in-patients, and psychiatric staff”. International Journal of Psychosomatics. 38 (1–4): 45–7
 5. Joyal, C. C.; Cossette, A.; Lapierre, V. (2014). “What Exactly Is an Unusual Sexual Fantasy?”. The Journal of Sexual Medicine
 6. Stênio de Cássio Zequi PhD, Gustavo Cardoso Guimarães PhD, Francisco Paulo da Fonseca PhD, Ubirajara Ferreira PhD, Wagner Eduardo de Matheus PhD, Leonardo Oliveira Reis MD, Giuliano Amorim Aita MD, Sidney Glina PhD, Victor Silvestre Soares Fanni MD, Marjo Denisson Cardenuto Perez PhD, Luiz Renato Montez Guidoni MD, Valdemar Ortiz PhD, Lucas Nogueira MD, Luis Carlos de Almeida Rocha PhD, Gustavo Cuck MD, Walter Henriques da Costa MD, Ravendra Ryan Moniz MD, José Hipólito Dantas Jr. MD, Fernando Augusto Soares PhD, Ademar Lopes PhD. (2011). “Sex with Animals (SWA): Behavioral Characteristics and Possible Association with Penile Cancer. A Multicenter Study”. The Journal of Sexual Medicine
 7. Campo-Ariasa, Adalberto, Herazob, Edwin, Ceballos-Ospinoc, Guillermo A.. (2021). “Review of cases, case series and prevalence studies of zoophilia in the general population”. Revista Colombiana de Psiquiatría (English Edition)
 8. Edwards, M. Jenny. (2019). “Arrest and Prosecution of Animal Sex Abuse (Bestiality) Offenders in the United States, 1975–2015”. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law
 9. Lew-Starowicz, Michał, Sendler, Damian Jacob. (2017) “Motivation of sexual relationship with animal–Study of a multinational group of 345 zoophiles”. European Psychiatry
 10. D’Alessandro, Donna M, MD (2016). https://pediatriceducation.org/2016/06/20/what-are-paraphilias-and-how-common-is-zoophilia-in-adolescents/
 11. Munro, H.M., Thrusfield, M.V.. (2001). “‘Battered pets’: sexual abuse”. Journal of Small Animal Practice
 12. Singg, Sangeeta (2017). Angelo State University, USA. Journal of Biological and Medical Sciences
 13. Burks, Dean B. (2020). “Bestiality: causes, symptoms and treatment” VirtualPsychCentre
 14. Ird, Ken (2013). “Sodoomiajuhtumid varauusaegses Eestis Pärnu maakohtu materjalide põhjal”. Tartu Ülikool. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/33648/Ken_Ird_mag2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 15. Männiste, Anett (2019). “Eesti täiskasvanute kokkupuuted pornograafiaga ja pornograafia tarbimispädevused”. Tartu Ülikool. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/64208/m2nniste_anett_ma_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR2x0Kc_n78QjJXzP7WADFRpSLSF5_GxxN_tEV8gYiing5_wHVcAGRnom_k