III kvartali annetuste kokkuvõte

Aitäh, et olete loomade poolt! Juba märkamatult on mööda läinud ka kolmas kvartal! Aasta 2022 kolmandal kvartalil jagunesid sissetulekud sedasi:

Aga räägime lähemalt annetustest!

Septembris algatasime uue ka annetusalgatuse! Ma armastan aidata keskkonnast leiab annetusalgatuse “Aita anda loomadele hääl!” Loomuse loomaõiguslikule taskuhäälingule Loomade Hääl. kus anname loomadele hääle – räägime loomaõiguslusest, loomade eestkostest, veganlusest, aktivismist ja muust põnevast.

Sinu toetus aitab:

  • levitada loomasõbralikku sõnumit sotsiaalmeedias,
  • tasuda taskuhäälingu platvormide tasusid,
  • tasuda taskuhäälinguga seotud jooksvaid kulusid (nt transport),
  • soetada paremat tehnikat taskuhäälingu kvaliteetsemaks tegemiseks.

Aasta alguses seadsime püsti ka annetusalgatuse “Aita lõpetada vibujaht Eestis!”, mille eesmärgiks oli seatud 1000 eurot ja mille täitsimegi augustikuus. Aitäh kõigile, kes algatust toetasid! Tänu teile saame teha lõpu sellele julmale meelelahutusvormile!


Osadele meie jälgijatele potsatas aga kolmandal kvartalil postkasti üks kiri väikese palvega – nimelt küsisime endistelt (püsi)annetajatelt, miks nad enam ei anneta. Eesmärgiks oli eelkõige uurida, kas me saaks teha midagi paremini. Aitäh teile, kes vastasite! Saime teilt järgmist sisendit:

  • Ca 2/5 vastasid, et polnud meeles, nt püsiannetust pikendada;
  • Ülejäänud vastasid, et loobusid isiklikel või majanduslikel põhjustel;
  • 55% vastas, et oleks huvitatud annetajatele suunatud uudiskirjast.

Siinkohal anname ka märku, et selline uudiskiri saab olema uuel aastal. 🙂 

Aga kui Sul on ka ununenud püsiannetust uuendada, siis saad seda teha näiteks “Ma armastan aidata” keskkonnas


Loe ka uudiskirjadest, millega III kvartalis tegelesime:

Loomus järgib oma töös ka annetuste kogumise head tava ning meie majandusaasta aruannetega saab tutvuda meie kodulehel.