Kaheksanda loomaõiguste konverentsi “Isepäine loomaõiguslus” esinejad on selgunud

Loomaõiguste konverentsil “Isepäine loomaõiguslus” 16.-18. juunil saab ülevaate liikumise ajaloost, misjärel on ettekanded jagatud ühisnimetajate järgi teemaplokkidesse nagu soorollid,  alternatiivid ja utoopiad,  religioon, privileegid ja kriitilised väljavaated, poliitika ja huvikaitse, esteetilised strateegiad, loomad ekraanil, loomakatsed ning kultuuritavad.

Konverentsi peakorraldaja Saara Mildeberg rõõmustas, et ettekannete ettepanekuid tuli palju, põnevaid ja üle maailma. “Konverentsi peateema on traditsioonid ja muutused – nii meid kõiki ümbritsevad kui kitsamalt loomaõiguslusliikumise sees. Millel põhinevad meie tõekspidamised, harjumused ning kombed, millistele lugudele sealjuures tugineme ning kuidas aitab traditsioonidesse ja muutustesse kriitiliselt suhtumine luua paremat tulevikku, mis arvestab korraga nii inim- kui teiste loomadega. Veebikonverents annab võimaluse kõigil nii esineda kui kuulata ja kaasa mõelda, arutada näiteks Eesti, Hispaania, Hiina ja Uus-Meremaa kontekstide erinevuste ja sarnasuste üle,” lisas Mildeberg. 

Ettekanded esitatakse otseülekandena veebis. Konverents toimub inglise keeles ja seda korraldavad Loomus, Eesti Vegan SeIts ja EACAS (Kriitiliste Loomauuringute Euroopa Assotsiatsioon). Konverentsi kohta saab lähemat infot Loomuse veebilehelt ja IDA raadiost Loomade Hääle saatest.