Loomus toetab Soome loomakaitseorganisatsioonide püüdlusi peatada metsloomade tapmise võistlus

Sel nädalavahetusel, 18.-20. novembril toimub Soomes Kainuu maakonnas jahivõistlus, kus jahimeeste eesmärk on tappa võimalikult palju väikekiskjaid. Iga tapetud looma eest saab jahimees ühe punkti ning võitjameeskond saab auhinnaks meeneid ja karu pildistamise retke paketi. Liigid, keda tapma kutsutakse, on rebane, kährik, naarits, nugis ja mäger.

Soome loomakaitseorganisatsioonid Luonto-Liiton susiryhmä, Animalia, SEY ja Oikeutta eläimille kutsuvad üles korraldajatel üritust tühistama ning ka kõigil teistel oma vastuseisu sellele üritusele üles näitama. Loomus toetab Soome kolleegide püüdlusi ja koostas ka omalt poolt pöördumise tapmisvõitluse korraldajale.

Tegemist on moraalselt vastuvõetamatu üritusega ja sellisel sügavalt ebaeetilisel meelelahutusel ei ole kaasaegses ühiskonnas kohta. Igal loomal on õigus elule ja loomade sellist kohtlemist ei tohiks tolereerida. Kõiki, kes soovid näidata oma vastumeelsust metsloomade tapmise võistlusele, kutsume jagama infot sotsiaalmeedias, kontakteeruma korraldajatega (Jarmon Eräpalvelu: posti@erapalvelu.net) või alla kirjutama vastavale petitsioonile.

LOOMUSE KIRI KORRALDAJATELE (ENG):
Dear Jarmo Heikkinen,

We are writing to you from Estonian animal advocacy organization Loomus to express our disappointment concerning the wildlife killing competition in Finland organized by Jarmon Eräpalvelu.

This kind of horrid event is not morally acceptable and this deeply unethical treatment of animals does not have a place in a modern society. Estonia and Estonians have a strong bond to our northern neighbors and we are saddened to see this kind of thing happening. Every animal has an intrinsic right to life, and treating animals this way should not be tolerated.

We support our colleagues in Finnish animal right organizations Luonto-Liiton susiryhmä, Animalia, SEY, and Oikeutta eläimille in their efforts to stop this killing contest and ask you to cancel the killing competition.

LOOMUSE KIRI KORRALDAJATELE (EST):
Lugupeetud Jarmo Heikkinen

Kirjutame teile Eesti loomade eestkoste organisatsioonist Loomus, et väljendada oma pettumust Jarmon Eräpalvelu korraldatava metsloomade tapmise võistluse pärast Soomes.

Selline kohutav sündmus ei ole moraalselt vastuvõetav ja sellisel sügavalt ebaeetilisel loomade kohtlemisel ei ole kaasaegses ühiskonnas kohta. Eestil ja eestlastel on tugev side meie põhjanaabritega ja meil on kurb näha, et selline asi toimub. Igal loomal on õigus elule ja loomade sellist kohtlemist ei tohiks tolereerida.

Toetame oma kolleege Soome loomakaitseorganisatsioonidest Luonto-Liiton susiryhmä, Animalia, SEY ja Oikeutta eläimille nende püüdlustes see tapmisvõistlus peatada ja palume teil tapmisvõistlus tühistada.