Mure seadusloome protsessi pärast

Pöördusime täna kõigi Riigikogu liikmete poole murega seadusloome protsessi pärast. Jagame siinkohal oma kirja.

“Hea Riigikogu liige, 

pöördume Teie poole murega. Leiame, et seadusloome peaks toimuma läbipaistvalt ja põhjendatult. Hetkel see nii ei ole.

11 riigikoguliiget tegid seaduse eelnõule muudatusettepaneku, mis on tehtud kiirkorras ja põhjendusteta. Plaan on legaliseerida öösihikud ning Keskkonnakomisjon on võtnud nõuks see ilma teadusuuringuteta ning muudatuste sisseviimise tegelikele vajadustele viitamata seaduseelnõu ära teha.

Ametkondade esindajad kinnitavad eelnõu mittevajalikkust. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et eelnõus pole kaardistatud öösihikute kasutuselevõtmise riske. Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra tõi välja, et öösihikute kasutusele võtmine raskendaks salaküttimise tuvastamist.

Hooliva inimühiskonna tellimus ei ole analüüsidel mittepõhinev loomade arvukuse piiramine läbi nende järjest efektiivsema tapmise, seejuures kaalumata alternatiivseid meetodeid. Eesti jahinduse hea tava ütleb: austa ulukite õigust elule. Jahti pidades jäta neile võimalus õnnelikuks pääsemiseks. Öösihikud ei jäta loomale aga mingit võimalust.

Palun lugege pikemalt:
https://loomus.ee/avalik-poordumine-keskkonnaministrile-ja-keskkonnakomisjonile-ja-riigikogule/

ja
https://loomus.ee/kas-nii-tehaksegi-jahiseadust-riigikogu-liikmete-esitatud-labitootamata-eelnou-oosihikute-lubamiseks-oli-riigikogu-keskkonnakomisjonis-arutelul/
 

Palume teil eelnõuga tutvuda ja oma seisukoht luua.
Kui soovite oma seisukohta meiega jagada, oleme väga tänulikud.