Rahvaalgatus “Keelustame Eestis zoofiilia” saadeti ametlikult õiguskomisjonist Vabariigi Valitsusele

Loomuse algatatud rahvaalgatus “Keelustame Eestis zoofiilia” oli 23. oktoobril õiguskomisjonis, kus otsustati algatus edasi Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks saata. Ametlikult edastati algatus Vabariigi Valitsusele 8. novembril.

Komisjoni aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart tegi õiguskomisjonis ettepaneku võtta initsiatiiv ja algatada seadusemuudatused koos maaelukomisjoniga, kelle pädevuses on loomakaitseseadust muuta. Paraku otsustas komisjon algatuse saata valitsusele selle asemel, et ise initsiatiiv võtta. Kovalenko-Kõlvart selgitas õiguskomisjoni istungil, et tegelikult saavad ministeeriumid aru, et seaduses on hall ala, ning karistusseadustik ja loomakaitseseadus käivad siinkohal käsikäes, mistõttu oleks pidanud algatusega edasi minema.

Loomus toetab Kovalenko-Kõlvarti seisukohta. “Samasisuline arutelu on Toompeal juba korduvalt olnud ning kui seda halli ala ära ei likvideeri, tõstatatakse see tulevikus jälle ja jälle,” ütles Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Seaduses on selge auk ning probleemi veeretamine seda ei lahenda. Ootame reaalset lahendust.”

Seksuaalvahekord loomaga on hetkel Eestis n-ö hall ala – see ei ole lubatud, aga keelatud ka ei ole. Loomakaitseseaduse §4 põhjal on keelatud looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu. Lubamatute tegude alla lähevad näiteks loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus, ent mitte seksuaalne väärkohtlemine või loomaga seksuaalvahekorda astumine. Loomuse algatatud rahvaalgatust “Keelustame Eestis zoofiilia” toetavad: Eesti Loomakaitse Selts, Varjupaikade MTÜ, Pesaleidja MTÜ, Koduotsivad kutsud Venemaalt MTÜ, Loomapäästegrupp MTÜ, MTÜ Farmiloomade turvakodu Eestimaal, Linnafauna Zooveterinaarkeskus.

Õiguskomisjoni istungi protokoll: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/abd8c0e8-5355-479f-a925-bd010e09bd6f/files/2489

Loomuse ettekanne Õiguskomisjonis: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/abd8c0e8-5355-479f-a925-bd010e09bd6f/files/2488 

Õiguskomisjoni pöördumine Vabariigi Valitsuse poole (digiallkirjastatud 8.11.2023):

Vabariigi Valitsus .11.2023 nr 1-6/23-91/2

Kollektiivne pöördumine
„Keelustame Eestis zoofiilia“

Riigikogule esitati 4422 allkirjaga kollektiivne pöördumine “Keelustame Eestis zoofiilia”. Riigikogu menetleb kollektiivseid pöördumisi Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatüki 18 2 „Kollektiivse pöördumise menetlemise kord“ alusel. Riigikogu juhatus edastas kollektiivse pöördumise „Keelustame Eestis zoofiilia“ oma 6. juuni 2023. a otsusega nr 64 edasiseks menetlemiseks õiguskomisjonile.

Kollektiivses pöördumises soovitakse muuta karistatavaks loomade seksuaalne väärkohtlemine ning loomaporno eksponeerimine, omandamine, valmistamine jne. Tehakse ettepanek muuta loomakaitseseaduse §-i 4, kus on sätestatud looma suhtes lubamatu tegu.

Õiguskomisjon arutas pöördumist oma 23. oktoobri 2023. a istungil, kus kuulas ära pöördujate esindajad. Juhindudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 152 13 punktist 4 otsustas õiguskomisjon edastada kollektiivse pöördumise ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks ning kujundatud seisukohast ka õiguskomisjoni teavitamiseks.

Komisjoni istungi protokolliga on võimalik tutvuda Riigikogu võrgulehel.

Lugupidamisega(allkirjastatud digitaalselt)
Eduard Odinets
esimees