Tegime ajalugu Eestis, teeme nüüd ajalugu Euroopas!

Kui Loomus 2014. aastal loodi, oligi üks meie suuremaid eesmärke karusloomafarmide keelustamine Eestis ning vastava eelnõu võttis Riigikogu 55 poolthääle ja 19 vastuhäälega vastu 2021. aasta juunikuus. Loomade pidamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil on keelatud Eestis alates 2026. aasta 1. jaanuarist. Kusjuures oli Eesti esimene Balti riik, kus karusloomafarmid keelustati. Eelmisel aastal liitus karusloomafarmid keelustanud riikide nimekirja Läti ja loodetavasti peagi ka Leedu.

Kusjuures seda ajalugu ei teinud Loomus sugugi üksi! Kindlasti mitte. Seda ajalugu tegime koos kõikide hoolivate inimestega, kes kõikide nende aastate jooksul loomade eest seisid: käisid meeleavaldustel, jagasid sotsiaalmeedia postitusi, võtsid sõna sel teemal, valisid Riigikogu valimistel loomasõbralikumaid kandidaate, andsid petitsioonidele allkiri ja toetasid Loomust sel teekonnal. Aitäh, et olete loomade poolt!

Aga kuidas karusloomafarmid Eestis keelustatud said:

 • Karusloomafarmide keelustamist on arutatud Eestis alates 2009. aastast, mil selle teema tõstatasid loomakaitsjad, rohelised ja sotsiaaldemokraatlik erakond. Uuesti hoogustus keelustamiskampaania 2013. aastal, kui “Pealtnägija” avaldas šokeerivad kaadrid Karjaküla rebase- ja naaritsafarmist.
 • 2014. aastal loodi loomade eestkoste organisatsioon Loomus, mis kasvas välja MTÜ Kuulikodu, Eesti Loomakaitse Seltsi ja Loomade Nimel endiste juhtide ja aktiivliikmete koostööst. Loomus algatas kampaania “Olen loomade poolt”. Esimest korda Eestis astusid farmide vastu välja 20 kuulsat inimest.
 • Loomus ja Loomade nimel kogusid üle 1000 digiallkirja ja üle 9000 petitsioon.ee keskkonnas antud allkirja karusloomafarmide keelustamise poolt.
 • 2014. aasta hilissügisel viis Loomus Riigikokku märgukirja – kollektiivse pöördumise, millega soovitatakse karusloomakasvanduste tegevus kümneaastase üleminekuajaga Eestis keelustada. Märgukirjale pandi kaasa rohkem kui 10 000 Eesti kodaniku allkirjad.
 • 2016. aastal näitas Loomus filmi “Karusnahk” Tallinnas ja Tartus.
 • 2016. aastal astusid esmakordselt Eestis karusloomafarmide vastu üles moeloojad. Kõik kampaanias üles astunud moeloojad liitusid ka rahvusvahelise Fur Free Retailer programmiga, mida Eestis haldab Loomus.
 • 2017. aastal arutati karusloomafarmide keelustamist Riigikogu suures saalis, kuid eelnõu lükati tagasi häältega 49-24.
 • 2018. aasta novembris korraldas Loomus taas meeleavalduse/rongkäigu loomade heaks.
 • 2019. aastal arutas Riigikogu teemat taas. Seekord oli tulemus tasavägisem. Eelnõu lükati tagasi häältega 28-25.
 • 2019. aastal viis Loomus läbi kampaania #loomadesilmis, mis kutsus inimesi üles mitte soetama karusnahka. Kampaanias osalesid kuulsad Eesti suunamudijad Hanna Martinson, Liis Velsker, Liina Ariadne Pedanik, Martti Hallik, Mick Pedaja, Alisa Tsitseronova ja Juhani Särglep. 
 • 2020. aasta suvel algatas 23 Riigikogu saadikut looma- ja looduskaitseseaduste muutmise eelnõu, et keelustada Eestis loomade pidamine, nende aretamine ja paljundamine karusnaha tootmise eesmärgil. Oktoobris läbis eelnõu Riigikogus esimese lugemise.
 • 2020. aasta septembris tellis Loomus uue küsitlusest, millest selgus, et juba 75% Eesti elanikest ei poolda rebaste ega naaritsade kasvatamist ega hukkamist karusnaha saamise eesmärgil.
 • 2020. aasta oktoobris kirjutas 17 Eesti loodusteadlast alla avalikule kirjale, milles nad avaldasid toetust karusloomafarmide keelustamisele Eestis.
 • 2020. aasta oktoobris toimus Hea Tahte Avaldus karusloomafarmide keelustamise toetuseks.
 • 2021. aasta aprillis palusid karusloomafarmerid õiguskantsleri hinnangut, kas karusloomafarmide keelustamise eelnõu vastab põhiseadusele ja hea halduse tavale. Õiguskantsler vastuolu ei näinud ning tõi oma vastuses välja, et Riigikogul on õigus kujundada ühiskonna käitumisnorme ja neid ka muuta.
 • 2021. aasta aprillis võttis keskkonnaministeerium seisukoha, et toetab karusloomafarmide keelustamist Eestis. Seni oli minister olnud farmerite poolel. Mais käis Loomuse taskuhäälingus Loomade Hääl sel teemal rääkimas ka Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Merike Linnamägi.
 • 2021. aasta mais läbis eelnõu teise lugemise. Mais lõi Loomus ka oma kodulehele erilehe, kuhu koondusid  eelnõu algatajad ning need Riigikogu liikmed, kes on andnud lubaduse karusloomafarmide keelustamist Eestis toetada.
 • Vahetult enne kolmandat lugemist ja lõpphääletust korraldas Loomus Riigikogu ees kogunemise karusloomafarmide keelustamise toetuseks.
 • 2021. aasta 2. juunil sündis ajalooline otsus. Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu eelnõu, mis näeb ette, et 2026. aasta 1. jaanuarist on Eestis keelatud loomade pidamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Võit sai palju meediatähelepanu nii Eestis (“Aktuaalne kaamera“, Delfi, “Huvitaja” jne) kui ka välismaal (Soomes, Lätis, USA-s jne). President kuulutas seaduse välja 10. Juunil.
 • Mõned tunnid peale ajaloolist hääletust viisid Loomuse aktivistid kõikidele karusloomafarmide keelustamise poolt hääletanud Riigikogu liikmetele Loomuse reebikutega sokid.
 • Kiidusõnad ja õnnitlused kõikidele aktivistidele ja toetajatele saatsid loomakaitsjad üle terve maailma.

Karusloomafarmide keelustamisele avaldasid läbi aastate toetust ka kõik Eestis tegutsevad loomakaitseorganisatsioonid ja koos nendega pea 70 erinevate valdkondade ettevõtet. Lisak kogus Loomuse rahvusvaheline petitsioon üle 58 000 allkirja; keelule avaldasid toetust mitmed avalikult tunnustatud näitlejad, muusikud, kirjanikud, arstid, ajakirjanikud, moekunstnikud, zooloogid; arutelu tervitasid paljud rahvusvahelised loomakaitseorganisatsioonid, sh maailma populaarseim loomakaitseorganisatsioon PETA, Queeni legendaarne kitarrist Brian May ning Hollywoodi näitlejad Mena Suvari ja Pamela Anderson.

Ent nüüd on võimalus teha ajalugu Euroopas! 80 organisatsiooni üle Euroopa ja maailma on tulnud kokku, et kaotada karusloomafarmid tervest Euroopa Liidust. Kusjuures Euroopa kodanikualgatuse “Karusnahavaba Euroopa” ehk “Fur Free Europe” eesmärk ei ole üksnes karusloomafarmide keelustamine Euroopa Liidus, vaid ka keelustada karusloomafarmidest pärit nahast tehtud toodete müük Euroopa Liidu turul. Kui Sa ei ole veel oma toetusallkirja andnud, siis jõuad kampaania lehel. Oma toetusallkirja on andnud juba ligi 1,5 miljonit Euroopa kodanikku, sh ligikaudu 4000 Eesti kodanikku.