Vibujahi vastane petitsioon kogus esimese päevaga enam kui 4000 allkirja

Petitsioon, millega seistakse vastu vibuküttide soovile legaliseerida Eestis suurulukite vibujaht on ühe päevaga kogunud enam kui 4000 toetusallkirja. Petitsiooni algatanud Eesti looma- ja looduskaitsjad nõuavad igasuguste jahiviiside laiendamiste puhul avalikku diskussiooni ning huvigruppide kaasamist. 

“Selline allkirjade lisandumise tempo on tunnistuseks, et jahiviiside laiendamist ei saa otsustada kitsas ja suletud ringis,” ütles MTÜ Loomuse vabatahtlik Anny Drobet. “Avalikkuse kaasamine on oluline ja vajalik, kuivõrd kõnealune teema puudutab nii looma- kui ka looduskaitset, eetikat ja ühiskonna väärtusi laiemalt,” lisas Drobet.

Petitsiooni toetavad MTÜ Loomus, rohelise elustiili portaal Bioneer, Eesti Loomakaitse Selts, kodanikeühendus Eesti Metsa Abiks, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Loomakaitse Liit, Eesti Metsloomaühing, MTÜ Päästame Eesti Metsad ja Sihtasutus Koosloodus.

Alates 2013. aastast on seaduslik väikeulukite vibuga küttimine. Nüüd on vibujahi harrastajad asunud lobitööd tegema, et Eesti lubaks vibujahti pidada ka suurulukitele, eeskätt metskitsedele.

Anna allkiri siin: http://loomus.ee/vibujaht