Huvikaitseprojektist: vahekokkuvõte I

Kevadel alustas Loomus Aktiivsete kodanike Fondi toel projektiga “Loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamine”. Projekti eesmärk on kokku viia aastatega kogunenud teadmised-kogemused ja pikaajalisemad aktivistid uutega ning seeläbi tõhustada Loomuse ja loomade eestkoste valdkonna huvikaitselist tegevust. Aeg on kokku võtta esimesed neli kuud (märtsist juunini).

Need kuud on olnud põnevad ja tegusad, mil huvikaitse on meie igapäevatöö lahutamatu osa. Siinkohal toome välja olulisemad:

  • Rõhutasime valimiste perioodil ja hiljem loomakaitse toetusrühma olemasolu olulisust, praegusel hetkel on toetusrühm Riigikogus loodud, meil on nendega regulaarne suhtlus, oleme kokku saanud, vahetame infot ja anname omalt poolt sisendit;
  • Lõpetasime allkirjade kogumise zoofiiliavastasele rahvaalgatusele, kogusime 4422 allkirja, algatus on õiguskomisjonis, küsisime ka riigikogulaste seisukohti;
  • Jahitemaatika avamine – tõstatasime olulisi teemasid konverentsil ja paneelvestlusel;
  • Kohtusime Brüsselis Yana Toomi assistendiga ja Andrus Ansipiga, suhtlesime Eurogroup for Animalsi ja selle liikmesorganisatsioonidega EP valimiste teemal;
  • kalade teema tõstatamine – andsime sisendit toetusrühmale Riigikogus, koostasime raporti, viisime läbi paneelvestluse;
  • Oleme loonud mitmeid alarühmi projekti tegevuste jaoks, sh loomad meelelahutuses, lemmikloomad, jaht, keskkond ja toidusüsteem, kalad, ning kaasanud projekti 14 vabatahtlikku;
  • Planeerisime huvikaitse koolituse Nelijärvel (toimus juuli lõpus) ning planeerime veel vähemalt kaht;
  • Oleme kaardistanud Riigikogu liikmed, toetusrühmad ja võimalikud lahendused. 

Loe lähemalt projektist: https://loomus.ee/huvikaitse. Kui Sa soovid ka panustada loomade kaitsesse, siis tule Loomuse vabatahtlikuks: https://loomus.ee/tule-vabatahtlikuks/