Kodanikualgatus haiuimepüügi lõpetamiseks jõudis Euroopa komisjoni

“Lõpetage haiuimepüük – lõpetage kauplemine” (“Stop Finning – Stop the Trade”) on saanud kaheksandaks kõige edukamaks Euroopa kodanikualgatuseks olles kogunud üle 1,1 miljoni toetusavalduse ELi kodanikelt. Euroopa Komisjonil on kuus kuud aega, et otsustada poliitiliste meetmete üle haiuimekaubanduse lõpetamiseks Euroopa Liidus. 

Algatus kutsub Komisjoni pakkuma välja õiguslikke meetmeid, et lõpetada ELis haiuimekaubandus, sealhulgas uimede import, eksport ja transiit, välja arvatud juhul kui uimed on looma keha küljes ja transporditakse tervet haid. 

Komisjon kohtub lähinädalatel kodanikualgatuse korraldajatega, et algatust täpsemalt arutada. Seejärel korraldab Euroopa Parlament avaliku kuulamise. Komisjonil on aega selle aasta 11. juulini, et esitada oma ametlik vastus ja tuua välja plaanitavad meetmed: kas teha ettepanek õigusakti, astuda muid mitte-seadusandlikke samme või üldse mitte tegutseda.

“On rõõm näha, et Euroopa kodanikud kasutavad võimalust luua ja muuta Euroopa Liidu poliitikat,” ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. Tegemist on kaheksanda Euroopa kodanikualgatusega, mis on edukalt ületanud miljoni allkirja künnise ja ületanud lävendi vähemalt seitsmes liikmesriigis. “Kodanikualgatuse edukus näitab selgelt, et inimesed hoolivad loomadest, ka neist, kellega nad igapäevaselt kokku ei puutu,” lisas Eller. 
11. jaanuaril läks algatus ametlikult poliitilisse protsessi ja kampaania läbiviijad andsid Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ees avalikult üle 1,1 miljoni ELi kodaniku toetusavalduse ELi institutsioonidele. Ülekutset allkirjastama jagas ka Loomus ning oma toetusallkirja andis 1488 Eesti kodanikku. Allkirju koguti aasta 2020 jaanuarist aasta 2022 jaanuarini.