Loomuse uudiskiri detsember 2016

Tallinn, Viljandi, Tartu ja Pärnu ei lase enam oma territooriumile metsloomadega tsirkuseid

Tallinn

15. detsembril Eesti loomakaitseorganisatsioonidele saabunud kirjas teavitab Tallinna Linnavalitsus oma otsusest edaspidi mitte väljastada avaliku ürituse lube tsirkustele,
kus kasutatakse metsloomi. Loe veel.

Viljandi

29. detsembril võttis Viljandi linnavolikogu vastu õigusakti muudatuse, milles seisab: “Avaliku ürituse loa võib jätta andmata, kui avalik üritus sisaldab metsloomade avalikku
näitamist.” Volikogu istungil osales ka Loomuse esindaja, kes tegi ettekande metsloomade kasutamisest tsirkuses. Loe veel.

---

Loomakaitseorganisatsioonid pöördusid valdade ja linnade poole palvega mitte lubada oma territooriumile

metsloomadega tsirkuseid

1. detsembril edastasid MTÜ Loomus, Loomade Nimel, Eesti Loomakaitse Selts ja Varjupaikade MTÜ kohalikele omavalitsustele pöördumise, milles palutakse metsloomi kasutavaid
tsirkuseid oma territooriumile esinema mitte lubada.  Loe
veel.

---

Eesti loomakaitsjad teevad tihedalt koostööd

Detsembris korraldas MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus Tallinnas vegan restoranis V Eesti aktiivseimate loomakaitseorganisatsioonide ja koostööpartnerite piduliku
vastuvõtu, et teha kokkuvõtteid lõppevast aastast ja paika panna järgmise aasta esimesed ühistegevused. Loe veel.

---

Raamat “Loomade poolt” tasuta allalaetav

Jõulukingitusena kõikidele huvilistele pakub MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus alates 22. detsembrist oma kodulehel võimalust tasuta alla laadida Eesti esimest
loomaõiguslikku raamatut. 

Loe veel.

---

Uued salavideod paljastavad karuslooma-farmide reaalsuse

Poolas asuva karusloomafarmi töötaja jälgis ja filmis kahe kuu jooksul nii oma igapäevatööd kui ka korduvalt aset leidnud loomade julma väärkohtlemist. Salvestised paljastavad
arvukaid episoode loomade jõhkrast kohtlemisest: töötajate poolt tekitatud peksmisjäljed, loomade vastu seinu loopimine, põgenemiskatsete ajal nende otsas trampimine ning
sabadest kinni hoides nende puuridesse viskamine. 

Loe veel.

---

Ülemkohus: karuslooma-farmide keeld ei ole
vastuolus inimõigustega

Hollandi ülemkohus kinnitas oma 16. detsembri otsusega, et Hollandi karusloomafarmide keeld ei ole vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Keelu rakendamises on
võrdselt arvesse võetud nii karusloomakasvatajate põhiõigusi kui ka avalikkuse huvisid. Seetõttu otsustas ülemkohus jätta varasema kohtumääruse muutmata: Hollandi
karusloomafarmide keeld jõustub 1. jaanuaril 2024. Ülemkohtu otsus on lõplik.  

Loe veel.

---

Kokad, restoranid ja ühingud kutsuvad üles veetma lihavaba pühadeaega

Sel aastal peavad Eesti vegankokad, -restoranid ja organisatsioonid, k.a. Loomus juba neljandat aastat lihavabu pühi. “Lihavabad jõulud 2016” üritusega liitus 1000
inimest. 

Loe veel.

---

TOP 10: aasta loetuimad artiklid Loomuse kodulehel

Avaldame 2016. aasta kümme kõige enam loetud artiklit Loomuse kodulehel. Head meenutamist! Loe edasi.

---

Teie annetused võimaldavad meil välja anda teabematerjale, korraldada kampaaniaid ja üritusi sh loenguid, seminare, koolitusi, pidada infolaudu, tasuda
administratiivseid kulusid, juriidilisi või muid ekspertkulusid, luua ja ülal hoida IT-lahendusi.

Et kosta edukalt nende loomade eest, keda kasutatakse karusloomatööstustes, põllumajanduses, katselaborites ja meelelahutuses, vajab Loomus heade inimeste
abi.

Oma annetuse saab teha siin:

Mittetulundusühing loomade eestkoste organisatsioon Loomus

SEB EE551010220110693012;

Swedbank EE092200221057445617

LHV EE987700771001381620

Danske EE753300332166050002

Nordea EE761700017003597891

EEUHEE2X (BIC/SWIFT);

IBAN EE551010220110693012 SEB

---

Külasta meid ka mujal!