Viktoriin loomadest meelelahutuses

Möödunud laupäeval, 24. juulil toimus Pikakari rannas Tallinna loomade varjupaiga 5. sünnipäev, mida käis tähistamas ka Loomus. Võtsime varjupaiga sünnipäeval fookusesse loomade kasutamise meelelahutuses ning viisime läbi selleteemalise viktoriini. Nagu kohapeal lubatud, toome teieni ka kõik õiged vastused.

1. Millise looma traagiline surm 2013. aastal Ida-Virumaal tõstatas suurelt loomade tsirkustes kasutamise probleemi?

 • Karu Maša
 • Tiiger Mary
 • Elevant Medi
 • Šimpans Smith

Medi sündis vabas looduses 1965. aastal. Ta toodi 2013. aasta suvel Eestisse esinema vaatamata tema kõrgele eale ja osalisele halvatusele. Hoolimata rahvusvaheliste ja kohalike loomakaitseorganisatsioonide ning ekspertide teadetest ja murekirjadest ei andnud Eesti ametkonnad elevandile võimalust pääseda tema jaoks väljavalitud loomaparki Saksamaal. Kurva saatusega elevant suri pärast oma viimast etendust 2013. aasta 7. juuni pärastlõunal Narvas. Tema surma põhjus on siiani selgusetu. 

Medi traagiline juhtum käivitas avalikkuses debati loomatsirkuste vajalikkuse ja eetilisuse üle. Loe lähemalt Loomuse kodulehelt.

2. Kui suur osa Eesti inimestest ei poolda metsloomade kasutamist tsirkuses 2017. aasta uuringu põhjal?

 • 51 %
 • 63 %
 • 75 %
 • 87 %

Loomuse tellitud küsitluse põhjal ei poolda 75% (82% naistest ja 67% meestest) Eesti inimestest metsloomade kasutamist tsirkustes. Metsloomade kasutamist tsirkuses ei poolda 83% eestlastest ja 58% venelastest. Loe lähemalt Loomuse kodulehelt.

3. MTÜ Loomus ja sellega liitunud liikumise Loomade Nimel pikaajalise töö tulemusena keelustati Eestis metsloomade kasutamine meelelahutuses. Millal jõustus see loomakaitseseaduse muudatus?

 • 2018. aasta jaanuaris
 • 2018. aasta juunis
 • 2019. aasta jaanuaris
 • 2019. aasta juunis

2018. aasta juunis jõustus loomakaitseseaduse muudatuses, milles on kirjas: “Loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel on lubatud kasutada üksnes sellist tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata.” (§27 lõige 3). Loe lähemalt Loomuse kodulehelt.

4. Eestis on keelustatud metsloomade kasutamine meelelahutuses, ent lubatud on kasutada tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata. Mitut loomaliiki on lubatud kasutada?

 • 10
 • 34
 • 82
 • 109

5. Millist liiki neist tohib kasutada meelelahutuses? (vali kõik õiged)

 • Rändrott
 • Ahhaattigu
 • Jõevähk
 • Leopardgeko
 • Alpaka
 • Laama
 • Merisiga

Kõik pakutud variandid on õiged. Kogu nimekirjaga saab tutvuda Riigiteataja lehel.

6. Millistes Euroopa Liidu riikides ei ole metsloomade kasutamine tsirkustes keelustatud?

 • Rootsis, Austrias, Kreekas, Hispaanias
 • Poolas, Saksamaal, Portugalis, Belgias
 • Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias
 • Prantsusmaal, Saksamaal, Lätis, Leedus

7. Millistes Euroopa Liidu riikides on kehtestatud piirangud vaid teatud metsloomaliikide kasutamisele tsirkustes?

 • Saksamaal, Soomes, Rootsis
 • Tšehhis, Soomes, Ungaris
 • Lätis, Leedus, Ungaris
 • Bulgaarias, Prantsusmaal, Sloveenias

Metsloomade kasutamine tsirkustes ei ole keelustatud Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias. Tšehhis, Soomes ja Ungaris on kehtestatud piirangud vaid teatud metsloomaliikide kasutamisele. Loe lähemalt Loomuse kodulehelt.

8. Kui palju õnnetusi registreeriti Euroopa Liidus aastatel 1995–2019 metsloomadega tsirkuses?

 • 124
 • 276
 • 478
 • 511

9. Millises Euroopa Liidu riigis registreeriti aastatel 1995–2019 kõige rohkem õnnetusi metsloomadega tsirkuses? (202 juhtumit)

 • Saksamaal
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Hispaania 

Üleeuroopaline lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals, mille liige on ka Loomus, andis 2021. aasta kevadel välja uuendatud raporti “Wild Animals in EU Circuses: Problems, Risks and Solutions. Updated Edition” metsloomade kasutamisest tsirkustes. Selle andmetel registreeriti Euroopa Liidus aastatel 1995–2019 tsirkustes metsloomadega 478 õnnetust ning nende juhtumitega oli seotud 889 looma. Enim juhtumeid registreeriti Saksamaal (202 juhtu), järgnesid Prantsusmaa (85) ja Itaalia (44).

Näiteks 2015. juunis põgenes Berliini lähedal tsirkusest elevant ning ründas varahommikul jalutanud 65-aastast meest, kes rünnaku tagajärjel suri, ja 2019. juulis ründasid Itaalias proovi ajal neli tiigrit oma taltsutajat, kes suri hiljem haiglas vigastustesse. Loe lähemalt Loomuse kodulehelt.

10. Kui palju inimesi on andnud juba oma allkirja, et metsloomade kasutamine keelustataks üle terve Euroopa Liidu?

 • ~ 146 000
 • ~ 346 000
 • ~ 546 000
 • ~ 946 000

Petitsioonile on alla kirjutanud juba rohkem kui 946 000 inimese üle Euroopa ning sügisel annab Eurogroup for Animals allkirjad üle Euroopa Parlamendile, et astuda sammuke lähemale loomasõbralikumale Euroopale. Anna sinagi oma allkiri Change.org portaalis.


Kõikide vahel, kes Tallinna loomade varjupaiga sünnipäeval viktoriini täitsid, läks loosi ka kingikott Loomuse poolt. Seekord naeratas loosiõnn Katerinale!

Kui soovid teistega jagada informatsiooni loomade kasutamisest meelelahutuses, siis üks võimalus selleks on teha ka oma sõpradele-tuttavatele siinolev viktoriin. Ainest ja lugemist leiad ka Loomuse kodulehelt.