Mida tähendab ELi elusloomade transpordi määruse muudatus loomade jaoks, keda kasutatakse loomkatsetes? 

Loomade heaolu ei tohi jääda tagaplaanile sõltumata sellest, mis eesmärgil inimene loomi ära kasutab, ning loomade heaolu peab lähtuma loomast, mitte tema ära kasutamise viisist või eesmärgist.

Loe edasi

Michelle Thew | ENDING ANIMAL TESTING FOR COSMETICS AROUND THE WORLD 

On tehtud väga palju küsitlusi, mis kõik näitavad, et kodanikele läheb loomkatsete teema korda ja nad soovivad, et see lõppeks. Oluline on ka see, et igal tasandil mõistetaks, et loomkatseid ei ole vaja lõpetada ainult seetõttu, et need on loomade suhtes halvad, vaid nad on ka vähem täpsed, kui loomkatseid mittehõlmavad meetodid ja seega inimestele vähem ohutud.

Loe edasi

Loomus: Tänasel rahvusvahelisel hariduse päeval on paslik rääkida sellest, kuidas hariduses liikuda eemale loomi kahjustavatest praktikatest 

Loomuse podcasti Loomade Hääl 67. episoodis on saatejuhil Sirli Spelmanil külas Bosnia ja Herzegovina aktiivne loomaõiguste aktivist Maida Šabeta-Lemajić, rahvusvahelise hariduse võrgustiku InterNICHE liige.  Vestluse fookuses on loomkatsete (eba)vajalikkus hariduses ning teaduses ja julmusevabade alternatiivide kasutamine ja nende poole liikumine.

Loe edasi

Tehisintellekt tuleb laboriküülikutele appi! 

Kokkuvõttes aitab AI kasutamine teadus- ja kosmeetikatoodete testimisel oluliselt vähendada või isegi kõrvaldada küülikute ja teiste loomade halva kohtlemise nendes tööstusharudes. 
Loomulikult saame ka ise aidata kaasa loomkatsete lõpetamisele, tehes igapäevaselt teadlikumaid tarbimisvalikuid. Ostes kosmeetika ning kodukeemia tooteid tuleks alati valida „Cruelty free“ ja „Vegan“ märgistusega tooted. 

Loe edasi

Euroopa Kohtu otsus muudab loomkatsete keelu kosmeetikatoodete testimisel praktiliselt sisutuks 

Euroopa Liidu Kohus langetas otsuse Saksa kemikaalifirma Symrise AG kahjuks, kes vaidlustas Euroopa Kemikaaliagentuuri nõude, mis kohustas neid tegema loomkatseid kahe kosmeetikakomponendiga.

Loe edasi

Loomkatsete lõpetamisest üle maailma 

Loomuse Akadeemia kaheteistkümnendas saates rääkis Cruelty Free Internationali juht Michelle Crew. Intervjuu tegi Farištamo Eller ja saatest tegi kirjaliku kokkuvõtte Loomuse vabatahtlik Kati Sulp.

Loe edasi

Euroopa Komisjon toetab loomkatsete järkjärgulist lõpetamist, kuid lubab endiselt loomkatseid kosmeetikatoodetel 

Euroopa Komisjon toetab loomkatsetes ja kemikaalikatsetes kasutamise järkjärgulist lõpetamist, kuid ignoreerib kodanike soove, mis puudutab loomkatseid kosmeetikatoodetel, ning lubab loomkatseid…

Loe edasi

Euroopa teadlased toetavad loomkatsetevaba teadust 

Euroopa teadlased toetavad jätkuvalt Euroopa Liidu tegevuskava, et kiirendada üleminekut loomkatsetevabale teadusele. Juulikuus kirjutasid 80 Euroopa teadlast 15 ELi riigist alla avatud kirjale, milles kutsuvad Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles ELi koostama vastavat tegevuskava.

Loe edasi

Ma armastan aidata keskkonnas on uus annetusalgatus LILU toetuseks 

Sinu annetus aitab meil levitada loomasõbraliku tarbimise levikut läbi teavitustöö ja loomasõbralike valikute tutvustamis!

Loe edasi

Loomus rahvusvahelisel laboriloomade päeval: 77% EL kodanikest soovib loomavaba teadust 

“Võttes arvesse kogu ELi ulatuslikku toetust loomadeta teadusele ja meie käsutuses olevaid muljetavaldavaid vahendeid, mis hõlmavad üha enam loomadeta teadustehnoloogiat, on ELil olemas kõik vajalikud vahendid, et tugevdada oma jõupingutusi ja püüdlusi loomadeta teadusele üleminekuks. Loodame, et Eesti ei jää pikalt ootama, vaid võtab loomkatsetevaba Eesti omalegi eesmärgiks,” kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller.

Loe edasi

Loomkatsed on minevik. Miks mitte olla esimene riik Euroopas, kes loobub loomkatsetest leides uued lahendused ja alternatiivsed meetodid 

Nüüdseks on suur osa ühiskonnast jõudnud arusaamisele, et loomkatsed praeguses ühiskonnas ei ole enam põhjendatud valik. Põhjuseid selleks on mitmeid. 

Loe edasi

Loomad ja narkootikumid – häiriv teadusajalugu 

Järgnevalt toome teie ette lühikese ajaloo teaduskatsetes uimastite kasutamisest. Ja sellest, mis juhtus loomadega, kes olid selle ohvrid.

Loe edasi

Kas sinu meigipintslid tapavad loomi? 

Üha rohkem inimesi läheb üle julmusevabale kosmeetikale. Sascha Camilli avastas, miks sinu lemmikmeigipintslid võivad peita surmavat saladust.

Loe edasi

Loomad ei pea meie ilu pärast kannatama! 

Euroopa kodanike rahvaalgatus “Save Cruelty Free Cosmetics” tähtaeg on augusti lõpus, aga puudu on pea 300 000 allkirja! Kosmeetikatoodete ja…

Loe edasi