Euroopa angerjas tuleb võtta looduskaitse alla 

Teeme ettepanekud:
Võtta Euroopa angerjas looduskaitse alla
Keelustada angerjate kasvandustes kasvatamine (sisuliselt nuumamine, sest angerjas kasvandustes ei paljune)  
Lõpetada angerjate ümberasustamine Peipsi vesikonda
Keelustada angerjate püük ning angerjate ja angerjatest valmistatud toodete müük Eesti aladel

Loe edasi

Turunduskampaaniate taha peitupugenud loomatööstus 

“Kui tapamajal oleks klaasseinad, oleksime kõik taimetoitlased!”  – Paul McCartney.

Loe edasi

Huvikaitseprojektist: vahekokkuvõte I 

Kevadel alustas Loomus Aktiivsete kodanike Fondi toel projektiga “Loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamine”. Projekti eesmärk on kokku viia aastatega kogunenud teadmised-kogemused ja pikaajalisemad aktivistid uutega ning seeläbi tõhustada Loomuse ja loomade eestkoste valdkonna huvikaitselist tegevust. Aeg on kokku võtta esimesed neli kuud (märtsist juunini).

Loe edasi

Millest oli juttu kalapaneelis – kuidas edasi? 

Seadusandjana peaks toimuma mõtteviisi muutus, et me ei koostaks seadused vaid inimeste heaoluks, vaid me peaksime nägema tervikpilti, kuidas ka kaladel ja loomadel oleks parem.

Loe edasi

Loe Joonas Plaani ettekande “Avamere kalakasvatuste võimalik keskkonnamõju” üleskirjutus 

25. mail 2023. aastal oli Loomuse korraldatud paneelvestlus “Kalad Eesti seadustes”. Lühikese ettekande “Avamere kalakasvatuste võimalik keskkonnamõju” pidas Eestimaa Looduse Fondi säästliku kalanduse ekspert Joonas Plaan, mida koos slaididega jagame siin: https://youtu.be/Te3xWXjCZbQ

Loe edasi

Euroopa Komisjon toetab loomkatsete järkjärgulist lõpetamist, kuid lubab endiselt loomkatseid kosmeetikatoodetel 

Euroopa Komisjon toetab loomkatsetes ja kemikaalikatsetes kasutamise järkjärgulist lõpetamist, kuid ignoreerib kodanike soove, mis puudutab loomkatseid kosmeetikatoodetel, ning lubab loomkatseid…

Loe edasi

Loomadega seotud seadusloomesse peab kaasama ka loomade eest seisjad 

Kuu alguses jagas Loomus pöördumist kliimaministri Kristen Michal poole lihtsa palvega, et meid kaasataks edaspidi selliste muudatuste tegemisel, mis on loomadega seotud. Hoolimata meie palvest on otsused tehtud ja seda ilma meid kaasamata.

Loe edasi

Belgia keelustab kaitsealuste liikide jahitrofeede impordi 

Belgia ministrite nõukogu kiitis 14. juulil heaks kliima-, keskkonna-, säästva arengu ja rohelise kokkuleppe ministri esitatud seadusandliku ettepaneku ohustatud loomaliikide jahitrofeede impordi keelamiseks.

Loe edasi

Euroopa Parlamendi otsus lahjendada heitkoguste direktiivi annab võimaluse loomatööstusel keskkonna saastamisega jätkata 

Euroopa Parlament hääletas tööstusheidete direktiivist tööstuslike veisefarmide heitkoguste väljajätmise poolt. Parlament hääletas ka komisjoni ettepaneku sea- ja linnukasvatusettevõtete ajakohastatud piirmäärade tühistamise poolt. Seeläbi nõrgeneb oluliselt Euroopa Komisjoni ettepanek, mis vähendaks suurimate saastajate heitkoguseid ning lükkab Euroopa Liidu oma kliimakohustuste täitmisest kõrvale.

Loe edasi

Loomuse ja Eesti Loomakaitse Seltsi kohtumine justiitsministri Kalle Laanetiga 

Kokkuvõttes jäi kõlama, et on vaja muutust nii seadustes kui mõttemaailmas, sest loomad on tundevõimelised ja neil on väärikus, millega tuleb inimestel arvestada.

Loe edasi

Euroopa teadlased toetavad loomkatsetevaba teadust 

Euroopa teadlased toetavad jätkuvalt Euroopa Liidu tegevuskava, et kiirendada üleminekut loomkatsetevabale teadusele. Juulikuus kirjutasid 80 Euroopa teadlast 15 ELi riigist alla avatud kirjale, milles kutsuvad Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles ELi koostama vastavat tegevuskava.

Loe edasi

Keskkonnaministeerium plaanib määrust nr 32 “Jahieeskiri” muuta. Loomus esitas oma seisukoha 

Avaldame soovi olla edaspidi kaasatud selliste muudatuste tegemisel, sest loomi puudutavatesse otsustesse on meie meelest oluline kaasata ka loomakaitse- ja loomade eestkoste organisatsioonid.

Loe edasi

Anu ja Farištamo Brüsselis! 

Kui jälgisid juunikuus Loomuse sotsiaalmeediat, siis kindlasti nägid, et Loomuse juhatuse liige Anu Tensing ja kommunikatsioonijuht Farištamo Eller käisid Brüsselis. Loe lähemalt, mis nad seal tegid, mida endaga kaasa võtsid ja kuidas sõidu võimalikult keskkonnasõbralikuks tegid.

Loe edasi

Euroopa liidu liikmesriigid nõuavad karusnahavaba Euroopat 

Enamik liikmesriike nõudis eile, 26. juunil 2023 karusloomakasvatuse keelustamist ja palus Euroopa Komisjonil (EK) uurida võimalust keelustada tehistingimustes kasvatatud karusnahatoodete…

Loe edasi

Miks tuleb keelata trofeejaht? 

Kui minna veebilehele bookyourhunt.com, siis leiab seal mitmeid puhkusepakkumisi Eestis. Näiteks koprajahi puhkus 1400 euro eest, põdrajaht koertega, pruunkarujaht jne. Eestis on ka oma trofeejahi ettevõtted, näteks Wildest, mis pakub trofeejahte nii eestlastele kui ka inimestele üle kogu maailma. Nendega saab veebilehe järgi lasta karusid, kopraid, Euraasia ilveseid, hunte ja põtru.

Loe edasi

Allkirjad kinnitatud: üle 1,5 miljoni kodaniku soovib karusnahavaba Euroopat 

Euroopa Komisjonile esitati ametlikult 1 502 319 allkirja, millega kutsutakse Euroopa Liitu üles keelustama lõplikult karusloomafarmid ja tehistingimustes kasvatatud loomade karusnahast tehtud toodete turuleviimine.

Loe edasi

Jahikultuur – ökosüsteemi rudiment 

Rääkides ükskõik millistest kahjudest ei saa lahenduseks olla elav maha lasta vaid seetõttu, et nad järgivad oma looduslikku instinkti elada.

Loe edasi

Algas jahiteemaline eelkonverents 

Loomus kutsub tänasest jahiteemalisele eelkonverentsile, mis eelneb 8. loomaõiguste konverentsile “Isepäine loomaõiguslus? Liikumisesisesed ja -välised traditsioonid ja muutused”.

Loe edasi

Kes tellib jahi? Loomaõiguste konverentsi jahiteemalisest eelkonverentsist 

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus taskuhäälingu Loomade Hääle eetris oli saade 8. Rahvusvahelisest loomaõiguste konverentsist (loomus.ee/konverents) “Isepäine loomaõiguslus? / Animal advocacy against the grain?” eelkonverentsist teemal jaht. Saates oli Farištamo Eller ja saatejuht Sirli Spelman. 

Loe edasi

Leedu astus suure sammu lähemale karusloomafarmide keelustamisele 

Leedu Seimis läbis eile, 6. juunil teise lugemise eelnõu, mis keelustaks karusloomade kasvatamise ja tapmise Leedus.

Loe edasi

Uus aruanne: karusloomafarmid põhjustavad kannatusi ka teistele loomadele 

Rootsi loomakaitseorganisatsioon Djurens Rätt avaldas värskes aruandes, et Rootsi naaritsakasvandused aitavad kaasa ka teiste liikide ulatuslikele kannatustele ja vähemalt 30 miljoni indiviidi surmale aastas.

Loe edasi