Loomus kutsub üles pidama pesitsusrahu kõigis metsades kogu pesitsusaja vältel 

Metsalindude arvukus väheneb alates 1983. aastast igal aastal 1%, mille üks põhjus on liigintensiivne metsaraie, eriti pesitsusperioodil. Tartu Ülikooli uuringu andmetel hukkub Eestis igal aastal vähemalt 80 000 linnupoega pesitsusperioodi ajal toimuva metsaraie tõttu.

Loe edasi

Aktiivsete Kodanike Fondilt toetus Loomusele 

Viime 1.03.2024 – 30.04.2024 Aktiivsete Kodanike Fondi toetuse abil läbi projekti: “Loomade eestkoste valdkonna huvikaitse arendamine”.

Loe edasi

Kas toidu ja kliimamuutuse seosest rääkimine on tabu? 

Erakonnad, kellel teema pole isegi mainimist leidnud, on EKRE, Eesti 200, Parempoolsed ja Vasakpartei. EKRE hakkab silma selle poolest, et nad pole keskkonda ega kliimat isegi maininud kui teised pole leidnud veel seost toidu ja kliima vahel.

Loe edasi

Loomus soovitab avada jahiseadus 

Loomus soovitab keskkonnaseadustiku muudatused kolmandal lugemisel maha hääletada ja jahiseadus avada, seejuures kaasata erinevad huvigrupid.

Loe edasi

Kuidas möödus Riigikogus hääletus öösihikute lubamise teemaliste muudatusettepanekute üle 

Öösihikute regulatsiooni läbiarutamine on olnud poolik, sellele on praegusel kujul vastu olnud nii Keskkonnaamet kui Keskkonnaministeerium ja Riigikogu Õiguskomisjon, regulatsiooni välja töötamisse pole piisavalt kaasatud sidusrühmi.

Loe edasi

Loomus kutsub osalema valimiskompassi esitlusele! 

Täna, 16. veebruaril kell 17:30 on Kalevi Rotermanni Maiustuste Meistrikojas (Roseni 7, 2. korrus) Loomuse valimiskompassi tutvustus. Toimub ka debatt Riigikogusse kandideerivate erakondade esindajatega, kus osalevad Natalie Mets Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, Hanah Lahe Reformierakonnast, Fideelia Signe Roots Eestimaa Rohelistest, Manuela Pihlap Keskerakonnast ja Indrek Luberg Parempoolsetest. 

Loe edasi

Hea Riigikogu liige, palun, ütle EI öösihikute muudatusettepanekule! 

Tegu on jahieetikat puudutava olulise regulatsiooniga, mitte pelgalt tehnilise muudatusega ning see tuleb lisaks jahimeestele põhjalikult läbi arutada erinevates keskkonna- ja loomadega seotud organisatsioonides. Seda seisukohta on väljendanud Keskkonnaministeerium, mitmed huvirühmad ning selline otsus tehti Riigikogu Õiguskomisjonis.

Loe edasi

Loomuse valimiskompassi analüüs 

Kahjuks peab tõdema, et loomade õigused ja heaolu erakondade valimisplatvormidesse enamasti ei jõua, nii ka seekord. Seda enam, et tegelikult erakondade siseselt enamasti nendel teemadel väga konsensust ei ole, st igas erakonnast leiab loomasõbralikke kandidaate, mõnes muidugi rohkem kui teises. Näiteks karusloomafarmide keelustamise poolt hääletanute seast oli Riigikogu liikmeid igast erakonnast ja ka vastu hääletanuid oli mitmest erakonnast.

Loe edasi

Tegime ajalugu Eestis, teeme nüüd ajalugu Euroopas! 

Kui Loomus 2014. aastal loodi, oligi üks meie suuremaid eesmärke karusloomafarmide keelustamine Eestis ning vastava eelnõu võttis Riigikogu 55 poolthääle ja 19 vastuhäälega vastu 2021. aasta juunikuus.

Loe edasi

Miks me vajame lemmikloomade positiivset nimekirja? 

Loomuse podcastis Loomuse Akadeemia räägime erinevatel loomade õigustega seotud teemadel. Viimases saates vestles Loomuse kommunikatsioonijuhi Farištamo Eller Eurogroup for Animalsi…

Loe edasi

Loomuse valimiskompass aitab leia loomasõbralikud kandidaadid 

Märtsi alguses toimuvatel Riigikogu valimistel aitab õiget valikut teha loomade eestkoste organisatsiooni Loomus koostatud valimiskompass. Loomus saatis kõikidele kandidaatidele järgnevad…

Loe edasi

Loomuse Akadeemia: Miks me vajame lemmikloomade positiivset nimekirja? 

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus räägib podcastis Loomuse Akadeemia erinevatel loomade õigustega seotud teemadel. Viimases saates vestles Loomuse kommunikatsioonijuhi Farištamo Eller…

Loe edasi

Mure seadusloome protsessi pärast 

Pöördusime täna kõigi Riigikogu liikmete poole murega seadusloome protsessi pärast. Jagame siinkohal oma kirja. “Hea Riigikogu liige,  pöördume Teie poole…

Loe edasi

AVALIK PÖÖRDUMINE KESKKONNAMINISTRILE ja KESKKONNAKOMISJONILE ja RIIGIKOGULE 

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus osales Keskkonnakomisjonis Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (734SE) eelnõu arutelul. Taas tahetakse muuta…

Loe edasi

Euroopa kodanikualgatus astus 1,2 miljoni toetusallkirjaga sammu lähemale loomkatsetevabale Euroopale 

Euroopa kodanikualgatus “Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa” ehk „Save Cruelty Free Cosmetics” kogus enam kui 1,4 miljonit toetusallkirja. Pärast allkirjade ülekontrollimist kinnitati neist 1,2 miljonit. See tähendab, et Euroopa komisjon peab andma ametliku vastuse, kuidas loomkatsetevaba Euroopa ellu viiakse.

Loe edasi

Kas nii tehaksegi jahiseadust? Riigikogu liikmete esitatud läbitöötamata eelnõu öösihikute lubamiseks oli Riigikogu Keskkonnakomisjonis arutelul 

Öösihikute kasutamine on Eestis keelatud, ent üksteist riigikogu liiget esitasid eelnõu selle muutmiseks. Loomus öösihikute kasutuselevõttu ei poolda.

Loe edasi